Ympäristö

YVA-oikeus - Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teoksessa esitetään jäsentynyt kokonaiskuva ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädännöstä ja vastataan lukuisiin käytännöllisiin tulkintaongelmiin.

Kovakantinen

YVA-oikeus - Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teoksessa esitetään jäsentynyt kokonaiskuva ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä sekä vastataan lukuisiin ajankohtaisiin tulkintaongelmiin.

Kovakantinen

YVA-oikeus - uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teos käy perusteellisesti läpi ympäristönkäyttöhankkeisiin sovellettavan ympäristövaikutusten arvioinnin oikeudellista sääntelyä ja sen tulkintalähteitä.

e-julkaisu

YVA-oikeus - uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teos käy perusteellisesti läpi ympäristönkäyttöhankkeisiin sovellettavan ympäristövaikutusten arvioinnin oikeudellista sääntelyä ja sen tulkintalähteitä.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

Kovakantinen

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

e-julkaisu

As the world confronts global warming, there is a growing consensus that the TRIPS Agreement could be a more effective instrument for mitigating climate change.

Kovakantinen

Cross-border trade in electricity is rapidly expanding as a result of technical innovations, economic and geopolitical developments, and the ongoing decarbonisation of the electricity sector in response to climate change.

Kovakantinen

Teokseen on koottu ympäristöalan lainsäädäntöä laaja-alaisesti ja ajantasaisena. Mukana on kiinteistön muodostamista ja kiinteistörekisteriä, maankäyttöä ja rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, vesioikeutta sekä ympäristöviranomaisia ja maanmittauslaitosta koskeva keskeinen sääntely.

Kovakantinen

Ympäristövahinkojen jälkikäteinen korvaaminen vahingonkärsijöille on tullut sääntelyn piiriin sen vuoksi, että monet, etenkin teolliseen toimintaan ja liikenteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat piileviä ja hitaasti eteneviä, usein ne myös ovat peräisin erilaisista lähteistä.

Kovakantinen

Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä. Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa: konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu urakoitsijan selonottovelvollisuus vs.

For decades the Canadian seal hunt has been subject to severe international criticism. Particularly the hunt's animal welfare aspects and its low economic yield are perceived to undermine its legitimacy.

Kovakantinen

Forests are central to international security, peace, and justice, as they provide livelihoods for millions of impoverished people in developing countries.

Kovakantinen
Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset.
Pehmeäkantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu
Ensimmäinen, ajantasainen kokonaisesitys 1.9.2014 voimaan tulleesta ympäristönsuojelulaista! Käsikirja käsittelee ympäristönsuojelua koskevia lainsäädäntöjä sekä niiden suhdetta muuhun lainsäädäntöön.
 
e-julkaisu

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

Pehmeäkantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset.

Pehmeäkantinen
Työpaikan kemikaalilainsäädäntö 2017 -kirja sisältää keskeisen kemikaalilainsäädännön ajantasaisessa muodossaan asiantuntijoiden kommentoimana. Kirjan avulla muutoksiin varautuminen on helppoa.
 
Pehmeäkantinen
Kattavaan kirjaan on koottu vaarallisten aineiden kuljetusta tiellä koskevat säädökset.
 
Pehmeäkantinen

Aidot ja alkuperäiset Suomen Laki -teokset sisältävät kattavasti lainsäädännön eri oikeusaloilta. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tärkeimpiä elinympäristöämme koskevia lakeja. Se sisältää maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perussäännökset. Sääntely koskettaa jokaista kuntaa, rakennuttajaa, maanomistajaa ja asukasta.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Pehmeäkantinen

Teokseen on koottu keskeinen kansallinen ja Euroopan unionin ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeudellinen lainsäädäntö. Teoksen rungon muodostavat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, vesioikeutta ja EU-ympäristöoikeutta koskevat osastot.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan lainsäädäntö sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet herättävät herkästi epäilyksiä kaava-asioissa. Päätöksenteolta odotetaan ulkopuolisten silmissä puolueettomuutta. Puolueettomuuden arvioinnissa on runsaasti haasteita.

Pehmeäkantinen

Kansainvälisen oikeuden käsikirja johdattaa lukijansa kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiin yleistajuisesti. Kirjassa käydään läpi kansainvälisen oikeuden perusteet ja keskeiset alueet, joihin kuuluvat muun muassa asevoiman käytön sääntely ja kansojen itsemääräämisoikeuden sääntely.

Kovakantinen

Kiinnostus yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen on lisääntynyt sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti viimeisten parin vuosikymmenen aikana.

Pehmeäkantinen

Teokseen on koottu keskeinen kansallinen ja Euroopan unionin ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeudellinen lainsäädäntö. Teoksen rungon muodostavat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, vesioikeutta ja EU-ympäristöoikeutta koskevat osastot.

Pehmeäkantinen

While energy has been extracted from the ground for two centuries, recent years have seen transformative changes to how easy it is to access underground energy resources.

Kovakantinen

For some, a protectionist policy underlies most environmental measures. Lawyers working in the area of fundamental freedoms are very accustomed to discussing all issues within a free market framework and therefore often come to market-friendly decisions.

Kovakantinen

Displacement caused by climate change is an area of growing concern. With current rises in sea levels and changes to the global climate, it is an issue of fundamental importance to the future of many parts of the world.

Pehmeäkantinen

This book discusses the law and practice of the European Union's new chemical regulatory programmes known under the acronym ''REACH'. REACH is intended to ensure the safe management of risks associated with chemical substances throughout the supply chain.

Kovakantinen

This book addresses the diverse ways in which international law governs the uses, management, and protection of fresh water. The international law of fresh water is most comprehensively understood in the light of the different bodies of norms applicable to these varied uses and functions.

Kovakantinen

Climate change presents an unprecedented global challenge, and impacts upon a wide range of human economic activity.

Kovakantinen

Rakennuksen energiatodistuksen avulla verrataan rakennusten energiatehokkuutta uudisrakentamisen sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013, ja se kumosi kokonaan vuoden 2008 energiatodistuslain.

Pehmeäkantinen

The idea of cultural heritage as an 'international public good' can be traced back to the Preamble of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, according to which "damage to cultural property belonging to any people whatsoever

Kovakantinen

Odotettu kommentaari vesilaista!

Vesioikeus on uudistunutta vesilainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti kuvaava perusteos.

Näistä kansioista löydät kätevästi kaikki tarvitsemasi elintarvikealan pykälät ja artiklat!

Kovakantinen

This new title in the popular Text, Cases, and Materials series provides students with a deep understanding of environmental law while also encouraging critical reflection and pointing out areas of controversy and debate.

Pehmeäkantinen

Providing a detailed account of the law of nature conservation, this book reviews and discusses the way in which the law promotes the conservation of species of animal, bird, and plant, and how it protects natural habitats for protected species.

Kovakantinen

Similar to the United States (US) Natural Resource Damage (NRD) program, defined under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA or "Superfund") and the Oil Pollution Act (OPA), the European Union's (EU) Environmental Liability Directive (ELD

Kovakantinen

Ympäristön- ja luonnonsuojelu 2013 -teokseen on koottu keskeinen kansallinen ja Euroopan unionin ympäristön- ja luonnonsuojeluoikeudellinen lainsäädäntö. Teoksen rungon muodostavat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, vesioikeutta ja EU-ympäristöoikeutta koskevat osastot.

Pehmeäkantinen

Julkaisusarja A 313, väitös 12.4.2013 Helsingin yliopistossa

Pehmeäkantinen

Nopeasti kehittyvän ja kansainvälistyvän ympäristöoikeuden merkitys on kasvanut. Ympäristölliset tekijät ja ympäristön suojelutarpeet on huomioitava yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Kovakantinen

Biodiversity within the European Union is under threat. Almost a quarter of Europe's vascular plant species and 155 species of its native mammals, birds, reptiles and amphibians are threatened with extinction. The Habitats Directive imposes a strict regime for environmental protection.

Kovakantinen

Trusted by students for over 25 years, this popular book continues to provide an interesting, accessible, and original account of contemporary land law.

Pehmeäkantinen

Minerals and mining are key to the world economy. The mining and processing of minerals are major sources of income and employment in some states. Minerals are used to make goods, materials and energy which are essential to people and economies worldwide.

Kovakantinen

Julkaisusarja A 306, Väitös 15.6.2012 Itä-Suomen yliopistossa

Kovakantinen

Institutional controls are designed to reduce or eliminate potential exposure to certain chemicals, prevent activities that may interfere with a response action, and to ensure that "no significant risk" is posed to human health and the environment.

Kovakantinen

Environmental Liability and Insurance Recovery is for the lawyer whose practice lies at the point where two areas of the legal profession - environmental law and insurance law - intersect.

Kovakantinen

During the last 30 years the concept of soft-law has emerged as a major issue in international law. It has induced controversial debates within the international legal community, given that the concept of law has traditionally operated in a binary fashion.

Despite repeated attempts in recent years to simplify the planning system, planning law has continued to be so complex that practitioners and students alike have found it difficult to disentangle the issues and principles involved.

Pehmeäkantinen

Displacement caused by climate change is an area of growing concern. With current rises in sea levels and changes to the global climate, it is an issue of fundamental importance to the future of many parts of the world.

Kovakantinen

A comprehensive analysis of liability for animals this book covers harm done by dangerous and straying animals including both dangerous and non-dangerous species.

Pehmeäkantinen

Julkaisu on tarkoitettu jokaiselle, joka tarvitsee syventävää tietoa jokamiehenoikeuksien sisällöstä. Julkaisu soveltuu erityisesti viranomaisten, yhdistysten ja yritysten käyttöön.

Kovakantinen

Saako tehdas saastuttaa naapurivaltion aluetta? Kuka korvaa ydinonnettomuuden vahingot? Kuka on vastuussa ilmastonmuutoksesta? Ympäristö­ongelmat eivät kunnioita valtioiden rajoja, ja niiden ratkaisemiseksi ­ tarvitaan kansainvälistä ympäristöoikeutta.Kovakantinen

Vesioikeus on selkeä perusteos, joka käy läpi vesilain periaatteet ja pureutuu myös muutamiin erityiskysymyksiin. Uuden vesilain valmistelutyössä mukana ollut emeritusprofessori Erkki J. Hollo on ympäristöoikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Professori Erkki J. Hollo on suomalaisen ympäristöoikeuden tärkein kehittäjä. Juhlakirja on läpileikkaus hänen runsaasta ja ansiokkaasta kirjallisesta tuotannostaan. Edelleen aktiivisesti kirjoittavan Hollon kirjallinen tuotanto sisältää tähän asti toistasataa artikkelia.

Kovakantinen