Yhdistys ja säätiö

Teos on selkeä käsikirja yhdistysten ja -säätiöiden taloudenhoitoon. Kirjassa käsitellään omina kokonaisuuksinaan:
- yhdistysten ja säätiöiden kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
- toiminnan rahoitus sekä siihen liittyvät erityispiirteet
- talousarvion laatiminen

Kovakantinen

Kirja on 2015 voimaan tulleen säätiölain kommentaari. Siinä käsitellään kattavasti koko uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely ja ehtokäytäntö.

Kovakantinen

Yhdistyselämässämme tarvitaan luotettavaa tietoa yhdistyslaista ja muista yhdistystä koskevista säännöksistä. Yhdistysoikeus on perusteos, josta lukija löytää täsmälliset ja perustellut vastaukset tärkeimpiin käytännössä esiin tuleviin oikeuskysymyksiin.

Kovakantinen

Private foundations are now offered as an alternative to traditional trusts in a growing number of international financial centres and an increasing number of practitioners - in the relevant jurisdictions and elsewhere - are asked to advise clients who are thinking of protecting their wealth in t

Kovakantinen

Yhdistysten ja säätiöiden verotus -kirja selvittää kattavasti yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan voimassa olevan vero-oikeuden sisällön.

Kirjassa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Kovakantinen

The legitimacy of international and regional organizations and their actions is frequently asserted and challenged by states and commentators alike.

Kovakantinen

Public Benefit in Charity Law examines the legal principles and practical applications of the public benefit test in charity law in the UK, Australia, Canada, New Zealand and the Republic of Ireland.

Kovakantinen

Rooted in the civil law systems of continental Europe, where foundations originally served mainly charitable purposes, the private foundation is an innovative development in common law jurisdictions.

Kovakantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

Suurin osa muusikon työstä tehdään freelance-pohjalta, ilman yhtä vakituista työnantajaa. Musiikinlajista ja instrumentista riippumatta muusikot joutuvat työssään tekemään monenlaisia sopimuksia – ja paljon.

Pehmeäkantinen

I Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt.

Kovakantinen