Viestintä

Kokonaisvaltainen esitys viestinnän ja informaation sääntelystä Suomessa.

Kovakantinen

Oikeudelliset asiat kiinnostavat. Juridiikan ammattilaiset joutuvat yhä useammin vastaamaan toimittajien kysymyksiin sekä toimimaan kameroiden edessä. Somen aikakaudella mediajulkisuudella on iso kaikupohja. Tiedätkö sinä, miten yhteydenpito mediaan tulisi hoitaa? Kuinka haastatteluun valmistaudutaan? Osaatko antaa haastattelun? Tule harjoittelemaan toimimista median kanssa.

Liikesalaisuuksien suoja uudistuu merkittävästi! Suomeen on valmisteilla EU:n direktiivin pohjalta liikesalaisuuden suojaa koskeva erillislaki, jota koskeva esitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Liikesalaisuussääntely harmonisoituu EU:ssa ja tulee samalle tasolle muiden immateriaalioikeuksien kanssa.

Kirjassa käsitellään oikeutta julkiseen tietoon ennen kaikkea digitalisaation ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Julkista tietoa tuottavat viranomaiset ja jossain määrin myös yksityiset.

Kovakantinen

How can the European Union create laws that are uniform in a multitude of languages? Specifically, how can it attain both legal integration and language diversity simultaneously, without the latter compromising the former? C.J.W. Baaij argues that the answer lies in the domain of translation.

Kovakantinen

Between 1964 and 1989, the US Supreme Court largely rewrote the constitutional law of the media. In doing so the Court protected virtually all materials from laws that penalized dissemination.

Kovakantinen

Viestintäoikeus on ulospäin avautuva oikeudenala. Sen piirissä sovelletaan puhtaasti viestintäoikeudellista normistoa sekä useiden ns. perinteisten oikeudenalojen normeja eri oikeudenalojen leikkauspisteissä viestintään tai joukkoviestintään liittyvissä tilanteissa.

Kovakantinen
Tietosuoja -videokoulutus on noin 20 minuutin mittainen videokoulutus, joka perehdyttää HR:n ja yritysten ylimmän johdon edustajat työelämän tietosuojan periaatteisiin.
 
e-julkaisu

IT-sopimukset – käytännön käsikirja käsittelee tietotekniikka-alan sopimuksia käytännönläheisesti. Teos antaa kattavan yleiskuvan IT-alan sopimuksista ja on hyödyllinen apuväline kaikille IT-alan sopimusten kanssa työskenteleville.

Kovakantinen

The first work to examine data privacy laws across Asia, covering all 26 countries and separate jurisdictions, and with in-depth analysis of the 14 which have specialised data privacy laws.

Kovakantinen
This Research Guide to Instruments of European Regional Organizations is the product of years of teaching experience in methodology of law in the capital of Europe, namely at the Law Faculty of the Vrije Universiteit Brussel.
Pehmeäkantinen

Aspects of information technology permeate every aspect of our lives. From websites such as Facebook and Twitter, to online music and shopping stores, to CCTV cameras, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day.

Pehmeäkantinen

60 years since the first edition published, McNae's Essential Law for Journalists remains the definitive media law handbook for students and journalists.

Kovakantinen

Tämä järjestyksessään yhdestoista Viestintäoikeuden vuosikirja sisältää tutkijoiden ja tutkimustyöstä viestintäalan käytännön toimintaan siirtyneiden kirjoittajien artikkeleita ajankohtaisista viestintäoikeudellisista teemoista.

Pehmeäkantinen

The internet has changed the rules of many industries, and war is no exception. But can a computer virus be classed as an act of war? Does a Denial of Service attack count as an armed attack? And does a state have a right to self-defence when cyber attacked?

Kovakantinen

Cloud computing, whereby software, data processing, data storage and other key IT requirements are delivered as a service via the Internet, is evolving rapidly.

Pehmeäkantinen

When you visit a website, check your email, or download music, you enter into a contract that you probably don't know exists. "Wrap contracts" - shrinkwrap, clickwrap and browsewrap agreements - are non-traditional contracts that look nothing like legal documents.

Kovakantinen

Information Technology Law: The Law and Society is the ideal companion for a course of study on IT law and the ways in which it is evolving in response to rapid technological and social change.

Pehmeäkantinen

Ajankohtainen yleisteos sosiaalisessa mediassa vaikuttavasta lainsäädännöstä ja sen huomioimisesta yritystoiminnassa.

Pehmeäkantinen

Freedom of expression is a fundamental right at the heart of any democratic society. It is, however, inevitably restricted by other important values, including the right to privacy: the control individuals exercise over their sensitive personal information.

Kovakantinen

The Telecom Antitrust Handbook (2d ed.) provides a comprehensive review and analysis of the application of antitrust law and principles to the communications industries, including telecom, broadband access, and video programming distribution, and is an important and useful resource for communicat

Kovakantinen

In an age where works are increasingly being used, not only as works in the traditional sense, but also as carriers of data from which information may be automatically extracted for various purposes, Borghi and Karapapa consider whether mass digitisation is consistent with existing copyright prin

Kovakantinen

Ensimmäinen kattava ja kokonaisvaltainen esitys yksityisyyden suojasta Suomessa.

Kovakantinen

Kokonaisvaltainen esitys viestinnän ja informaation sääntelystä Suomessa.

Kovakantinen

Updated and published annually, the Media Law Resource Center and Oxford University Press have partnered to produce valuable, easy-to-use 50-State Survey compendiums of the law in all U.S.

Pehmeäkantinen

Internet Crimes, Torts and Scams: Investigation and Remedies helps attorneys understand the increasing range of illegal and malicious internet activity and a similarly expanding number of response or enforcement options.

Pehmeäkantinen

McNae's Essential Law for Journalists remains the definitive media law guide for both journalists and media students.

Pehmeäkantinen

In 1787, Thomas Jefferson, then the American Minister to France, had the "complete skeleton, skin & horns" of an American moose shipped to him in Paris and mounted in the lobby of his residence as a symbol of the vast possibilities contained in the strange and largely unexplored New

Pehmeäkantinen

The past 17 years have seen a revolution in the way that we live, socialise and do business around the globe. Borders and barriers have fallen, giving consumers of digital information unlimited sources of data. The Internet has created a universe of convenience for the consumer.

Kovakantinen

Updated and published annually, the Media Law Resource Center and Oxford University Press have partnered to produce valuable, easy-to-use 50-State Survey compendiums of the law in all U.S.

Pehmeäkantinen

Informaatio-oikeuden alkeet on tiivis esitys informaatio-oikeuden peruskysymyksistä. Se käsittelee informaation keräämiseen, muokkaamiseen, tallentamiseen ja välittämiseen liittyviä oikeudellisia ja kaupallisia perusongelmia toisaalta julkisen oikeuden, toisaalta yksityisoikeuden kannalta.

Kovakantinen

Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.

Kovakantinen

Kokonaiskuvan muodostaminen sähköisen viestinnän lainsäädännöstä on erittäin haastavaa. Lainsäädäntö on hajanaista: esimerkiksi tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siroteltu useisiin lakeihin.

Kovakantinen

Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. Tässä kirjassa sananvapauden kehitystä tarkastellaan aatteena ja suomalaisena perusoikeutena historialliset tekijät huomioiden. Teoksessa analysoidaan sananvapauden sääntelykeinoja ja systematisoidaan sananvapauden sääntelyä Suomessa nykyään. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva suomalaisesta sananvapaudesta ja syistä siihen, miksi Suomi on saanut useita langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauskysymyksissä.

Kovakantinen

Milloin toisen aineistoon on lupa linkittää? Internetissä tapahtuvan linkittämisen oikeudellinen sallittavuus on jo pitkään ollut epäselvää. Linkittäminen on kuitenkin erittäin yleistä ja aihe on monille toimijoille taloudellisesti merkittävä, joten asiasta on käyty kiivasta keskustelua mm. journalistien keskuudessa.

Kovakantinen

Välittäjien rooli on sisäänrakennettu suoraan internetin teknisiin toimintatapoihin: ilman erilaisia välittäjiä internet ei toimisi. Toisaalta palveluiden kehittyminen on monipuolistanut myös välittäjien tehtäviä, mikä on ollut omiaan hämärtämään välittäjien ja muiden toimijoiden eroja.

Kovakantinen