Urheilu

Lasten ja nuorten urheiluun liittyy paljon oikeudellisia kysymyksiä, joista väitellään välillä kiihkeästi kenttien reunoilla ja urheiluhallien kahvioissa. Toimiiko joukkue periaatteella "kaikki pelaa" vai "kaikki maksaa, parhaat pelaa"?

Pehmeäkantinen
Urheilu ja toimivat markkinat käsittelee kokonaisvaltaisesti kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamista urheilussa ja sen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.
 
e-julkaisu

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheilijan rikosoikeudellista vastuuta toiselle urheilijalle urheilun aikana aiheuttamastaan ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksesta eli urheiluloukkauksesta.

Pehmeäkantinen

Sport plays a large part in modern Australian society and culture. As professionalism has developed, those involved with sport, be they players, managers, administrators or supporters, are increasingly looking to the law to protect their rights and resolve their problems.

Pehmeäkantinen

Olinpaikkatietomääräykset on kehitetty aseeksi dopingin vastaiseen taisteluun. Testauspooliin valitut urheilijat ilmoittavat olinpaikkatietonsa neljännesvuosittain vuoden jokaiselle päivälle.

Pehmeäkantinen

Tutkielmassa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin urheiluareenaa rakennettaessa tulee varautua. Tutkimuksessa on pyritty korostamaan urheiluareenan rakentamiseen liittyviä ominaispiirteitä, minkä vuoksi rakennusaikaiset ongelmat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Pehmeäkantinen

The Baseball Trust is about the origins and persistence of baseball's exemption from antitrust law, which is one of the most curious features of our legal system and also one of the most well known to sports fans.

Kovakantinen

Tutkimuksen teemana on urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen. Urheilun kurinpitoseuraamusten mittaamiseen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Voimassa olevaa oikeustilaa voidaan pitää epäselvänä.

Pehmeäkantinen

Vastuu kannattajista urheilukilpailuissa on oikeudellisena käsitteenä uusi, mutta jatkuvasti yhä merkittävämpi. Tarkemmin tarkasteltuna vastuukysymys voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisenä tulee pohdittavaksi seuroille asetettavat sanktiot kannattajien toiminnan seurauksena.

Pehmeäkantinen

Tässä tutkielmassa tarkastellaan jalkapallon pelaajaoikeussijoituksia ilmiönä. Tutkielmassa pelaajaoikeussijoituksella tarkoitetaan ennen kaikkea järjestelyä, jossa seura myy ulkopuoliselle sijoittajalle osuuden tietyn pelaajan mahdollisesta tulevasta siirtokorvauksesta kertasuoritusta vastaan.

Pehmeäkantinen