Tietosuoja

The Federal Trade Commission, a US agency created in 1914 to police the problem of 'bigness', has evolved into the most important regulator of information privacy - and thus innovation policy - in the world.

Pehmeäkantinen

Tietosuoja on murroksessa. Henkilötietoja käsitellään lähes joka organisaatiossa. Asiakasrekisterien käsittely on sähköistettyä ja niiden koot kasvavat.

Pehmeäkantinen

This collection of essays explores current developments in privacy law, including reform of data protection laws, privacy and the media, social control and surveillance, privacy and the Internet, and privacy and the courts.

Kovakantinen

The first work to examine data privacy laws across Asia, covering all 26 countries and separate jurisdictions, and with in-depth analysis of the 14 which have specialised data privacy laws.

Kovakantinen

This book presents a transnational and transsystemic perspective on the role of contract in Internet Governance, and considers parameters for assessing the utility and legitimacy of contracts in this context.

Kovakantinen

Over 70 countries and various international organizations have adopted data protection and privacy laws that regulate the cross-border transfer of personal data outside their borders.

Kovakantinen

Rikollisuuden muutokset, kansainvälinen kehitys ja esimerkiksi Euroopan unionin puitteissa tehtävä kansainvälinen yhteistyö rikollisuuden torjunnassa ovat vaikuttaneet siihen, että poliisille on myönnetty viimeisten vuosikymmenten kuluessa lisääntyvässä määrin erilaisia salaisia tiedonhankintakei

Pehmeäkantinen

Tietosuojavastaavan käsikirja 2 perehdyttää julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria koskeviin olennaisiin tietosuojakysymyksiin, joita määrittävät monet lakisääteiset velvoitteet.

Pehmeäkantinen

Tiedolla ja tietojen käsittelyllä on oikeusjärjestelmässä keskeinen sija. Lainsäädäntö perustuu eduskunnan eri tahoilta saamaan informaatioon, ja myös hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet perustavat ratkaisunsa säädöksistä ja tosiasioista hankkimaansa tietoon.

Pehmeäkantinen

Aspects of information technology permeate every aspect of our lives. From websites such as Facebook and Twitter, to online music and shopping stores, to CCTV cameras, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day.

Pehmeäkantinen

Tämä järjestyksessään yhdestoista Viestintäoikeuden vuosikirja sisältää tutkijoiden ja tutkimustyöstä viestintäalan käytännön toimintaan siirtyneiden kirjoittajien artikkeleita ajankohtaisista viestintäoikeudellisista teemoista.

Pehmeäkantinen

Although over 100 countries have developed data privacy laws, there is a lack of expert guidance on these laws. This text examines the fundamental aims and principles of data privacy law, along with the mechanisms for its enforcement in an international context.

Kovakantinen

When you visit a website, check your email, or download music, you enter into a contract that you probably don't know exists. "Wrap contracts" - shrinkwrap, clickwrap and browsewrap agreements - are non-traditional contracts that look nothing like legal documents.

Kovakantinen

Information Technology Law: The Law and Society is the ideal companion for a course of study on IT law and the ways in which it is evolving in response to rapid technological and social change.

Pehmeäkantinen

Olinpaikkatietomääräykset on kehitetty aseeksi dopingin vastaiseen taisteluun. Testauspooliin valitut urheilijat ilmoittavat olinpaikkatietonsa neljännesvuosittain vuoden jokaiselle päivälle.

Pehmeäkantinen

Ajankohtainen yleisteos sosiaalisessa mediassa vaikuttavasta lainsäädännöstä ja sen huomioimisesta yritystoiminnassa.

Pehmeäkantinen

Freedom of expression is a fundamental right at the heart of any democratic society. It is, however, inevitably restricted by other important values, including the right to privacy: the control individuals exercise over their sensitive personal information.

Kovakantinen

Suomessa ollaan parhaillaan siirtymässä valtakunnallisiin, keskitettyihin henkilörekistereihin (Kelan Reseptikeskus, sähköinen lääkemääräys ja vuonna 2014 sähköinen potilastiedon arkisto). Muutos saa aikaan sen, että tietosuojariskit lisääntyvät.

Pehmeäkantinen

Henkilötietojen suoja digitalisoituvassa maailmassa on käymässä yhä tärkeämmäksi lainsäädännön alueeksi. Sitä koskeva yleislaki, henkilötietolaki, toteuttaa Suomessa eurooppalaisen henkilötietodirektiivin.

Kovakantinen

This survey volume addresses the availability and use of a wide variety of technology -- both hardware and software -- in the law office. The volume begins with a trend report summarizing this year's notable results and highlighting changes from previous years.

e-julkaisu

This volume addresses basic issues regarding technology use by attorneys including budgeting, goals, training, security, and support. The volume begins with a trend report summarizing this year's notable results and highlighting changes from previous years.

e-julkaisu

Sananvapauslaissa annetaan tarkempia määräyksiä perustuslaissa turvatun sananvapauden käyttämisestä ja lain säännökset koskevat kaikkia joukkoviestimiä.

Kovakantinen

What limits, if any, should be placed on a government's efforts to spy on its citizens in the interests of national security? Spying on foreigners has long been regarded as an unseemly but necessary enterprise.

Pehmeäkantinen

Updated and published annually, the Media Law Resource Center and Oxford University Press have partnered to produce valuable, easy-to-use 50-State Survey compendiums of the law in all U.S.

Pehmeäkantinen

In an age where works are increasingly being used, not only as works in the traditional sense, but also as carriers of data from which information may be automatically extracted for various purposes, Borghi and Karapapa consider whether mass digitisation is consistent with existing copyright prin

Kovakantinen

Volume 3 is now available and tabbed for your convenience. Buy all 3 volumes and save!

The Information Privacy Law Sourcebook is your complete collection of the acts governing U.S., state, and international information privacy law.

Volume 3 includes:

Kovakantinen

This book examines the lawyer's duty of professional secrecy (also known as the attorney-client privilege) in the twenty-seven Member States of the European Union, the three Member States of the European Economic Area, and Switzerland.

Kovakantinen

In the political fight over copyright, Internet advocacy has reshaped the playing field. This was shown in the 2012 'SOPA blackout', when the largest online protest in history stopped two copyright bills in their tracks.

Kovakantinen

This book presents a framework to reconceptualize Internet governance and better manage cyber attacks. It examines the potential of polycentric regulation to increase accountability through bottom-up action.

Kovakantinen

Informaatio-oikeuden alkeet on tiivis esitys informaatio-oikeuden peruskysymyksistä. Se käsittelee informaation keräämiseen, muokkaamiseen, tallentamiseen ja välittämiseen liittyviä oikeudellisia ja kaupallisia perusongelmia toisaalta julkisen oikeuden, toisaalta yksityisoikeuden kannalta.

Kovakantinen

Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.

Kovakantinen

Kokonaiskuvan muodostaminen sähköisen viestinnän lainsäädännöstä on erittäin haastavaa. Lainsäädäntö on hajanaista: esimerkiksi tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siroteltu useisiin lakeihin.

Kovakantinen

Henkilötietojen käsittelyyn työelämässä liittyy monia oikeudellisia haasteita.

Kovakantinen