Rikos

Tieliikenteen käsikirja on perusteellinen hakuteos liikennesäädösten yksityiskohdista ja niiden tulkinnasta. Vuosittain ilmestyvä teos sisältää tieliikennettä koskevan lainsäädännön kommentoituna ajantasaisessa muodossaan sekä aihepiiriin liittyvät oikeustapaukset.

e-julkaisu

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista. Teos tarjoaa rikosoikeuden ammattilaisille vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaa varten.

e-julkaisu

Mitä termi ”business crime” kätkee sisälleen? Sen keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa.

e-julkaisu

Teos käy käytännönläheisesti läpi harmaan talouden ilmiöitä ja talousrikollisuutta sekä niiden torjuntaa.

e-julkaisu

Teos käy käytännönläheisesti läpi harmaan talouden ilmiöitä ja talousrikollisuutta sekä niiden torjuntaa.

Kovakantinen

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista RL 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista.

Kovakantinen

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus oikeudellisen avustajan käyttöön ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaamia perusoikeuksia.

e-julkaisu

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus oikeudellisen avustajan käyttöön ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaamia perusoikeuksia.

Kovakantinen

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista. Teoksessa käsitellään mm.

e-julkaisu

Business crime -termin keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle - oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, kilpailuoikeudesta, vero-oikeudesta, työoikeudesta, ympäristöoikeudesta tai immateriaalioikeudesta.

e-julkaisu

Business crime -termin keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle - oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, kilpailuoikeudesta, vero-oikeudesta, työoikeudesta, ympäristöoikeudesta tai immateriaalioikeudesta.

Pehmeäkantinen

Käytännönläheinen teos pureutuu työpaikkakiusaamiseen ja työpaikkahäirintään ilmiönä ja antaa konkreettisia työkaluja häirintätapausten ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja käsittelyyn. Tiedätkö mitä on työpaikkahäirintä? Millainen toiminta on syrjivää?

e-julkaisu

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista. Teos tarjoaa rikosoikeuden ammattilaisille vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaa varten.

e-julkaisu

Käytännönläheinen kommentaariteos sisältää kattavan ja ajantasaisen kuvauksen huumausainerikoksia koskevasta oikeudesta. Kirjassa käsitellään laajasti 2000-luvulla muuttunutta huumausainetodellisuutta ja sen mukanaan tuomien ilmiöiden laukaisemia uusia oikeudellisia ongelmia.

e-julkaisu

The duty to keep customer information confidential affects banks on a daily basis. Bank secrecy regimes around the world differ and multi-national banks can find themselves in conflicted positions with a duty to protect information in one jurisdiction and a duty to disclose it in another.

Kovakantinen

Väärinkäytökset yrityksissä on työelämässä ilmeneviä väärinkäytöksiä käsittelevä teos yrityksille. Teos soveltuu myös yhdistyksille ja säätiöille sekä muillekin organisaatioille.

Kovakantinen

O'Hare and Browne Civil Litigation covers the entire spectrum of civil litigation in a general and basic way. It provides a step-by-step guide through all stages of a civil action, from funding through to trial, costs, enforcement and appeals.

Kovakantinen

Archbold has been the trusted companion of the judiciary and criminal practitioners for nearly two centuries. It offers you a complete coverage of the Crown Court.

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga. Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar.

Kovakantinen

Oikeudelliset asiat kiinnostavat. Juridiikan ammattilaiset joutuvat yhä useammin vastaamaan toimittajien kysymyksiin sekä toimimaan kameroiden edessä. Somen aikakaudella mediajulkisuudella on iso kaikupohja. Tiedätkö sinä, miten yhteydenpito mediaan tulisi hoitaa? Kuinka haastatteluun valmistaudutaan? Osaatko antaa haastattelun? Tule harjoittelemaan toimimista median kanssa.

In this comprehensive review of urban ethnography, Steven Lubet encountered a field that relies heavily on anonymous sources, often as reported by a single investigator whose underlying data remain unseen.

Kovakantinen

In an era of mass mobility, those who are permitted to migrate and those who are criminalized, controlled, and prohibited from migrating are heavily patterned by race.

Kovakantinen

Corruption undermines nearly all key legal and developmental priorities today, including the effective functioning of democratic institutions and honest elections; environmental protection; human rights and human security; international development programs; and fair competition for global trade

Kovakantinen

In 1976, the US Supreme Court ruled in Gregg v.

Kovakantinen

In 1976, the US Supreme Court ruled in Gregg v.

Kovakantinen

Blackstone's International Criminal Practice is the definitive guide to the practice of the international criminal courts, tribunals and relevant domestic practice.

Kovakantinen

he Right to a Fair Trial in International Law brings together the diverse sources of international law that define the right to a fair trial in the context of criminal (as opposed to civil, administrative or other) proceedings.

Kovakantinen

The law relating to fitness to plead is an increasingly important area of the criminal law.

Kovakantinen

Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such leniency is the entry point into the development, in this book, of a theory of the nature of criminal responsibility and desert of punishment for crime.

Kovakantinen

The U.S. government's power to categorize individuals as terrorist suspects and therefore ineligible for certain long-standing constitutional protections has expanded exponentially since 9/11, all the while remaining resistant to oversight.

Kovakantinen

Teoksen tutkimuskysymys kiteytyy rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuuden merkitykseen suomalaisessa rikosprosessissa.

Kovakantinen

Professori, senaattori ja Suomen rikosoikeuden uudistaja Karl Gustaf Ehrströmin elämä ja tuotanto

Kovakantinen

This book offers a comprehensive study of the content and scope of individual criminal liability for aggression under international law, from the end of World War I to the 2010 Review Conference which, after entry into force, will see aggression come within the ICC's jurisdiction in 2017.

Kovakantinen

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg.

Kovakantinen

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

e-julkaisu

Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

e-julkaisu
Käytännönläheinen kommentaariteos sisältää kattavan ja ajantasaisen kuvauksen huumausainerikoksia koskevasta oikeudesta. Kirjassa käsitellään laajasti 2000-luvulla muuttunutta huumausainetodellisuutta ja sen mukanaan tuomien ilmiöiden laukaisemia uusia oikeudellisia ongelmia.
Kovakantinen

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista RL 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista.

Kovakantinen

Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

Kovakantinen

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2018 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön esimerkiksi asianajajille, syyttäjille ja tuomareille.

Kovakantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2016 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön esimerkiksi asianajajille, syyttäjille ja tuomareille.

Pehmeäkantinen

Yhdyskuntaseuraamukset ja vankeus on ensimmäinen teos, joka ­käsittelee rikosseuraamusalan lainsäädäntöä kokonaisuudessaan.

Kovakantinen

Tämä teos on ainoa suomalainen yleisesitys EU-rikosoikeuden keskeisistä toimintatavoista ja vaikutuksista kansalliseen lainsäädäntöömme ja lain soveltamiseen.

Kovakantinen

Seksuaalirikoksia tarkasteleva teos on ajantasainen esitys voimassa olevasta lainsäädännöstä sekä muuttuneen lainsäädännön aiheuttamista muutoksista ratkaisukäytäntöön.

Kovakantinen

"Perkeleen rosmot ja loiseläjät!" – Mitä saa sanoa ja miten?

Kovakantinen

Ensimmäinen suomenkielinen kirja ajankohtaisesta aiheesta, kansainvälisistä rikoksista ja rikosoikeudesta.

Kovakantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on otettu myös rikostutkinnan tarpeet.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään asianomistajan asemaa rikosoikeudenkäynnissä. Esillä olevia aiheita ovat mm. asianomistajan oikeus avustajaan ja oikeus ajaa itsenäisesti syytettä. Samoin selvitetään perusteellisesti syyttäjän velvollisuus ajaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta.

Kovakantinen

This is the first comprehensive study of corruption in international investment arbitration.

Kovakantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Kapitel 1 i Finlands strafflag handlar om straffrättens tillämpningsområde. Detta tillämpningsområde betecknas även som Finlands straffrättsliga jurisdiktion. Straffrätten gäller inte enbart för brott som begås på det finska statsterritoriet.

Kovakantinen

Sisäpiirintiedon syntyminen liittyy keskeisesti arvopaperimarkkinoilla toimivien markkinaosapuolten velvollisuuksiin.

Kovakantinen

Kansainvälisen oikeuden käsikirja johdattaa lukijansa kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiin yleistajuisesti. Kirjassa käydään läpi kansainvälisen oikeuden perusteet ja keskeiset alueet, joihin kuuluvat muun muassa asevoiman käytön sääntely ja kansojen itsemääräämisoikeuden sääntely.

Kovakantinen

Mikä selittää sen, että toisille rikollisuudesta tuntuu tulleen elämäntapa? Ovatko kosto ja sovitus rikoksesta rankaisemisen ainoat perusteet?Voidaanko rikoksentekijöitä kuntouttaa?Korvautuuko vankila tulevaisuudessa uusilla rangaistusvaihtoehdoilla?

Pehmeäkantinen

Principles of International Criminal Law has become one of the most influential textbooks in the field of international criminal justice.

Kovakantinen

Coroners' Courts follows the coroner's investigation of a death from initial report to the inquest conclusion and subsequent issues including prevention of future deaths reports. The book is an easy to read reference for those involved in the coronial system.

Kovakantinen

Aspects of information technology permeate every aspect of our lives. From websites such as Facebook and Twitter, to online music and shopping stores, to CCTV cameras, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day.

Pehmeäkantinen

Criminal Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking to consolidate knowledge and achieve the best possible marks in their exams.

Pehmeäkantinen

This book challenges the widely held view that inmates create prison gangs to promote racism and violence. On the contrary, gangs form to create order. Most people assume that violent inmates left to themselves will descend into a chaotic anarchy, but that's not necessarily the case.

Kovakantinen

Forensic psychiatry (the interface of psychiatry and the law), forensic psychology, and mental health law are growing and evolving subspecialties in their respective larger disciplines.

Pehmeäkantinen

Research on gender, sex, and crime today remains focused on topics that have been a mainstay of the field for several decades, but it has also recently expanded to include studies from a variety of disciplines, a growing number of countries, and on a wider range of crimes.

Kovakantinen

How do individuals, communities, and institutions react to crime, disorder, and social control events? How do such incidents shape the contours of social order and the make-up of society?

Pehmeäkantinen

Proportionality is intimately linked to the overarching concepts of self-defense, lawful force, and the controlled application of violence.

Kovakantinen