Prosessi

Konkurssilainsäädäntö on uudistumassa: tulossa ympäristövastuun sääntely ja virtaviivaisempi menettely – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista. Teos tarjoaa rikosoikeuden ammattilaisille vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaa varten.

e-julkaisu

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus oikeudellisen avustajan käyttöön ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaamia perusoikeuksia.

e-julkaisu

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeus oikeudellisen avustajan käyttöön ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain turvaamia perusoikeuksia.

Kovakantinen
Hallituksen esitys kilpailulain uudistamiseksi on tarkoituksena antaa maaliskuussa. Tule kuulemaan tuoreeltaan, millaisiin ratkaisuihin lainvalmistelutyössä on päädytty. Seminaarissa saat myös ajankohtaisen katsauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston yllätystarkastuksiin.

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista. Teos tarjoaa rikosoikeuden ammattilaisille vaivattomasti punnittua ja analysoitua tietoa ratkaisutoimintaa varten.

e-julkaisu

Oikeudenkäynti on juridiikan perusteet -luentosarjan toinen osa. Luennolla käydään läpi oikeudenkäyntiprosessin perusteet. Kurssi on tarkoitettu patenttiasiamiehille, patentti-insinööreille, IPR-assistenteille sekä muille, jotka työssään tarvitsevat juridiikan perusosaamista. Luento on jatkoa Juridiikan perusteet luentosarjan ensimmäiselle Sopimukset -osalle.

Ympäristövahinkojen jälkikäteinen korvaaminen vahingonkärsijöille on tullut sääntelyn piiriin sen vuoksi, että monet, etenkin teolliseen toimintaan ja liikenteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat piileviä ja hitaasti eteneviä, usein ne myös ovat peräisin erilaisista lähteistä.

Kovakantinen

Provides analysis of the law of evidence, while placing the subject within its theoretical context Offers an integrated approach to evidence which includes essential doctrinal analysis Goes beyond other textbooks to explain the intricacies of the law of evidence whilst still remaining easy to und

Kovakantinen

O'Hare and Browne Civil Litigation covers the entire spectrum of civil litigation in a general and basic way. It provides a step-by-step guide through all stages of a civil action, from funding through to trial, costs, enforcement and appeals.

Kovakantinen

Archbold has been the trusted companion of the judiciary and criminal practitioners for nearly two centuries. It offers you a complete coverage of the Crown Court.

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

In the increasingly international world of family law, this book addresses what happens when multiple jurisdictions come into play in a case, and how that conflict is resolved.

Kovakantinen

Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga. Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar.

Kovakantinen

Oikeudelliset asiat kiinnostavat. Juridiikan ammattilaiset joutuvat yhä useammin vastaamaan toimittajien kysymyksiin sekä toimimaan kameroiden edessä. Somen aikakaudella mediajulkisuudella on iso kaikupohja. Tiedätkö sinä, miten yhteydenpito mediaan tulisi hoitaa? Kuinka haastatteluun valmistaudutaan? Osaatko antaa haastattelun? Tule harjoittelemaan toimimista median kanssa.

Muutoksenhaku - valituksen kohdistaminen ja rajaaminen -seminaari on nelijaksoisen Oikeudenkäyntitaidot-seminaarisarjan päätösjakso.

Voisiko digiaikana haastehakemuksen, vastauksen tai lausuman laatia jollakin uudella, paremmalla tavalla? Tule kuuntelemaan asiantuntijoiden rohkeita ja konkreettisia ehdotuksia siitä, miten voit kehittää oikeudenkäyntikirjelmiäsi niin sisällöllisesti kuin teknisesti. Seminaarin lopussa on työpaja, jossa asianajajat ja tuomari rakentavat kirjelmän yhdessä osallistujien kanssa.

In this comprehensive review of urban ethnography, Steven Lubet encountered a field that relies heavily on anonymous sources, often as reported by a single investigator whose underlying data remain unseen.

Kovakantinen

A sound understanding of legal professional privilege provides practitioners with a strategic advantage not to be underestimated. This authoritative text provides a comprehensive reference to legal privilege in both contentious and non-contentious contexts.

Kovakantinen

Religions are a problem for human rights, and human rights are a problem for religions. And both are problems for courts.

Kovakantinen

The European Court of Justice is one of the most important actors in the process of European integration. Political science still struggles to understand its significance, with recent scholarship emphasizing how closely rulings reflect member states' preferences.

Kovakantinen

In an era of mass mobility, those who are permitted to migrate and those who are criminalized, controlled, and prohibited from migrating are heavily patterned by race.

Kovakantinen

In 1976, the US Supreme Court ruled in Gregg v.

Kovakantinen

Alternative dispute resolution (ADR), as a mechanism to resolve disputes, has gained wide acceptance in India. This is primarily because the traditional adversarial system of dispensing justice is dilatory, expensive, and, many a time, ineffective.

Kovakantinen

This is the first text to provide a comprehensive rule-by-rule commentary of the inception, interpretation, and application of the SIAC Rules, written by practitioners with extensive experience in South East Asia arbitrations and with the benefit of insights from the SIAC Secretariat.

Kovakantinen

Disputes in the energy and natural resources sector are at the heart of international arbitration.

Kovakantinen

Today, investor-state arbitration embodies the worst fears of those concerned about runaway globalization - a far cry from its framers' intentions. Why did governments create a special legal system in which foreign investors can bring cases directly against states?

Kovakantinen

he Right to a Fair Trial in International Law brings together the diverse sources of international law that define the right to a fair trial in the context of criminal (as opposed to civil, administrative or other) proceedings.

Kovakantinen

The law relating to fitness to plead is an increasingly important area of the criminal law.

Kovakantinen

The law of state responsibility is one of the cornerstones of the modern international legal system, regulating when a state can be held accountable for breaching its obligations under international law, and the consequences of such a breach.

Kovakantinen

The China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) is the largest permanent arbitration centre in the world, with a fast-growing case load and rising international profile.

Kovakantinen

International Chamber of Commerce Arbitration is a hands-on guide providing a critical evaluation of the advantages and disadvantages at every step in the arbitral process including practical facts, figures, pragmatic suggestions and warnings.

Kovakantinen

This is a much-needed reference work providing practitioners and academics with a detailed commentary on and analysis of the French Arbitration law and its application.

Kovakantinen

This English translation makes available to anglophone readers a modern classic of German tort theory.

Kovakantinen

This book brings together all essential documents, materials, and case law on international investment law and international investment arbitration.

Kovakantinen

An indispensable work for competition lawyers in the UK, this book provides a comprehensive guide to all aspects of competition litigation in the UK, drawing on the wealth of combined experience of barristers at Brick Court Chambers.

Kovakantinen

Procedural issues are an area of increasing complexity and concern in modern investment arbitration, and one in which very little guidance currently exists.

Kovakantinen

Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such leniency is the entry point into the development, in this book, of a theory of the nature of criminal responsibility and desert of punishment for crime.

Kovakantinen

In Legal Reasoning and Political Conflict, Cass R.

Pehmeäkantinen

Teoksen tutkimuskysymys kiteytyy rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuuden merkitykseen suomalaisessa rikosprosessissa.

Kovakantinen

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg.

Kovakantinen

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

e-julkaisu

Riita-asian hoitaminen asiakkaan vastaanottamisesta käräjäoikeuden tuomioon on kuin pitkänmatkan juoksu verryttelystä maaliin. Asianajon taito on käytännön opas hyvistä asianajokäytännöistä siviiliriidoissa, joissa sovinto on sallittu.

e-julkaisu

Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

e-julkaisu

Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

Kovakantinen

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2018 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön esimerkiksi asianajajille, syyttäjille ja tuomareille.

Kovakantinen

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2016 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Kätevän kokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön esimerkiksi asianajajille, syyttäjille ja tuomareille.

Pehmeäkantinen

Todistelu – Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

Kovakantinen

Riita- ja rikosasioiden käsittelyyn tuomioistuimissa on viime vuosina tehty useita merkittäviä muutoksia.

Kovakantinen

Todistelun päämääränä on totuuden tavoittaminen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamia reunaehtoja noudattamalla. Tätä varten on tunnettava todistelulainsäädäntö, mutta myös käytettävä todistelussa optimaalisia menettelytapoja.

Kovakantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on otettu myös rikostutkinnan tarpeet.

Kovakantinen

International arbitration is a remarkably resilient institution, but many unresolved and largely unacknowledged ethical quandaries lurk below the surface.

Kovakantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Käytännönläheinen kirja tuomioistuinsovittelusta tuomareille ja asianajajille. Siviiliasioiden tuomioistuinsovittelu otettiin käyttöön vuonna 2006.

Pehmeäkantinen

Asianajajaoikeus sisältää keskeiset asianajotoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet perusteluineen. Teoksessa käydään läpi asianajajalaki, Suomen Asianajajaliiton säännöt ja hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet kokonaisuudessaan.

Kovakantinen

The vast majority of all international judicial decisions have been issued since 1990. This increasing activity of international courts over the past two decades is one of the most significant developments within the international law.

Kovakantinen

Most literature on international arbitration is practice-oriented, technical, and promotional. It is by arbitrators and largely for arbitrators and their clients. Outside analyses by non-participants are still very rare.

Kovakantinen

Codifying Choice of Law Around the World chronicles, documents, and celebrates the extraordinary, massive country-by-country codification of Private International Law (PrIL) or Conflict of Laws that has taken place in the last 50 years from 1962-2012.

Kovakantinen

Sentencing is one of the fastest moving areas of law, with frequent legislative changes and hundreds of reported appellate decisions each year.

Pehmeäkantinen

This book examines 52 apologetic allocutions produced during federal sentencing hearings.

Kovakantinen

This book evaluates the concept of the function of law through the prism of the International Court of Justice.

Kovakantinen

Förvaltningsförfarandets grunder är en allmän framställning av de juridiska grunderna för förvaltningsfarandet och förvaltningsverksamheten. Boken handlar om god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden.

Kovakantinen

Poliisin salaista tiedonhankintaa koskevat säännökset ovat jatkuvan kiistelyn ja uudelleen määrittelyn kohteena. Teos antaa näkymän tiedonhankinnan säännösten ja niiden toimeenpanon sekä valvonnan kehittymiseen poliisin yleisvaltuuden ajoilta nykypäivän yhä kasvavaan oikeudellistumiseen.

Kovakantinen

"Great cases like hard cases make bad law" declared Justice Oliver Wendell Holmes, Jr. in his dissenting opinion in the Northern Securities antitrust case of 1904.

Kovakantinen

The European Union is unique amongst international organisations in that it has a highly developed and coherent system of judicial protection.

Kovakantinen

This is a guide to and commentary on the new procedural rules for arbitration adopted by the Permanent Court of Arbitration (PCA) in December 2012.

Kovakantinen

International law is increasingly applied in domestic courts. This can result in situations where the courts are being asked to rule on politically sensitive issues, especially issues which involve actions during armed conflicts.

Kovakantinen