Opetus ja sivistys

Onko koulusi tai päiväkotisi henkilötietojen käsittely EU:ntietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla?

e-julkaisu

Opetustoimen lainsäädäntö 2018 sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön. Opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön lisäksi kirjassa on mukana myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Tilaa nyt ennakkoon! Milloin opettaja voi takavarikoida oppilaan kännykän tai kieltää tätä juomasta energiajuomaa tunnilla? Miten kannattaa toimia tarkastettaessa oppilaan tavarat? Miten opettaja voi viestiä eteenpäin oppilasta koskevista huolistaan rikk

Kovakantinen
Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä.
Pehmeäkantinen

Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä. Konfliktit kouluissa on käytännönläheinen käsikirja, joka auttaa toimimaan koulumaailman ristiriidoissa juridisesti oikein.

Kovakantinen

Taiteen ja kulttuurin kentät on kulttuurialan lähdeteos, joka käsittelee kulttuuripolitiikkaa sekä sen synnyttämää ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä.

Kovakantinen

Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä on käsikirja koulutuksen lainsäädännöstä ja sen taustalla vaikuttavista periaatteista ja tavoitteista.

Kovakantinen

Ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö on uudistumassa perin pohjin. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa aiemman vuodelta 2003 olevan lain. Ammattikorkeakouluista tulee uudistuksen myötä osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Perustavanlaatuisia muutoksia tulee myös mm.

Kovakantinen

Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä -kirja esittelee uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain sisällön ja tavoitteet sekä kuvaa, mitä laki tarkoittaa käytännössä koulun toiminnassa.

Kovakantinen

Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä -kirja valottaa uuden, 1.8.2014 voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain säännöksiä.

Kovakantinen

Opetustoimen lainsäädäntö sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimeen sekä päivähoitoon liittyvän lainsäädännön. Teoksessa on lisäksi hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Pehmeäkantinen

Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä on kattava käsikirja koulutuksen lainsäädännöstä ja sen taustalla vaikuttavista periaatteista ja tavoitteista.

Kovakantinen

Vuosittain julkaistava Opetustoimen lainsäädäntö sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimeen liittyvän lainsäädännön. Mukana on myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Pehmeäkantinen

Nuorisolaki muuttui vuoden 2011 alussa. Lain muutoksissa säädetään nuoria koskevasta monialaisesta yhteistyöstä sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta.

Kovakantinen