Markkinat ja kilpailu

Tervetuloa koulutukseen, jossa käsitellään EU:n tietosuoja-asetusta konkreettisten käytännön esimerkkien kautta.
 
Hallituksen esitys kilpailulain uudistamiseksi on tarkoituksena antaa maaliskuussa. Tule kuulemaan tuoreeltaan, millaisiin ratkaisuihin lainvalmistelutyössä on päädytty. Seminaarissa saat myös ajankohtaisen katsauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston yllätystarkastuksiin.

Jokaisen tuotteita valmistavan yrityksen on järjestettävä omien tuotteidensa jakelu ja myynti loppuasiakkaille. Yksi yleisimpiä tapoja on järjestää tuotteiden myynti itsenäisen jälleenmyyjän tai agentin avulla sen sijaan, että yritys perustaisi oman myyntiverkoston tytäryhtiöineen.

Kovakantinen

Sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, linkittäminen, hakusanamarkkinointi, tubetus, blogit, piilomainonta – nykypäivän markkinoinnin todellisuutta. Vilpillistä kilpailua koskeva lainsäädäntö samoin kuin kuluttajasuojalaki ovat ajalta, jollain mistään tällaisesta ei ollut tietoakaan.

Kovakantinen

Teos tarkastelee kilpailuoikeutta sen laajassa merkityksessä ja käsittelee seikkaperäisesti muun muassa horisontaalisia ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, yrityskauppojen valvontaa, julkisia hankintoja sekä digitalisaation vaikutuksia kilpailuoikeuteen

Kovakantinen

The guide provides a high-level overview of the law in 52 jurisdictions and covers legislation and jurisdiction; notification requirements, timing and potential penalties; substantive assessment of the merger, the role of third parties and remedies; judicial review; and statistics. What's new?

Kovakantinen

Momentum vastuullisille ja innovatiivisille hankinnoille on nyt. Julkisten hankintojen ajankohtaispäivä 2017 -seminaarissa saat käytännön työkaluja vastuullisten ja innovatiivisten hankintojen toteuttamiseen sekä oikeudellisten sudenkuoppien välttämiseen. Kuulet myös esimerkkejä siitä, mitä keskeiset hankintayksiköt edellyttävät yrityksiltä nyt ja tulevaisuudessa vastuullisuuskysymyksissä.

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Asetuksella on vaikutusta jokaiseen organisaatioon, joka käsittelee henkilötietoja, ja se velvoittaa myös tietyt organisaatiot nimittämään tietosuojavastaavan. Muutoksista johtuen tietosuoja-asiat kannattaa keskittää organisaatiossa tietylle henkilölle siinäkin tapauksessa, vaikkei laki sitä suoraan velvoittaisikaan.

Now in its third edition, this volume provides complete and specialized coverage of EU competition law applicable to vertical agreements, and detailed and practice-oriented analysis of the EU regulatory framework as applied the Commission and the EU courts.

Kovakantinen

Now in its eighth edition, Bellamy & Child is the leading authority on EU competition law. It offers a clear and comprehensive exposition of law and procedure, with exhaustive citation of judicial and legislative authorities.

Kovakantinen

Historically, likelihood of confusion has been the core infringement test for trade mark law, and it remains the most frequently applied test in infringement actions by far.

Kovakantinen

Market Abuse Regulation is a wide-ranging and insightful analysis of the market abuse regime and the applications of the regulations in the UK and European Union.

Kovakantinen

This book provides an analytical overview of the function and application of competition law and intellectual property (IP) law in the pharmaceutical and biotechnology sectors.

Kovakantinen

An indispensable work for competition lawyers in the UK, this book provides a comprehensive guide to all aspects of competition litigation in the UK, drawing on the wealth of combined experience of barristers at Brick Court Chambers.

Kovakantinen

Anti-Monopoly Law and Practice in China was the first treatise on the China Anti-Monopoly Law (AML), and remains the most comprehensive work on this legislation.

Kovakantinen

Väitöskirjan tutkimuskohteena on lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajalle annettava suoja toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.

Kovakantinen
Urheilu ja toimivat markkinat käsittelee kokonaisvaltaisesti kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamista urheilussa ja sen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.
 
e-julkaisu
Oikeustaloustieteen perusteet -kirjassa tarjotaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen katsaus oikeuden ja talouden väliseen vuorovaikutussuhteeseen, toisien sanoen taloudellistuvaan oikeuteen ja oikeudellistuvaan talouteen.
e-julkaisu
Julkisen sektorin hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Julkiset hankinnat - käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa.
 
Pehmeäkantinen

Teos tarkastelee kilpailuoikeutta sen laajassa merkityksessä ja käsittelee seikkaperäisesti muun muassa horisontaalisia ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia, määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, yrityskauppojen valvontaa, julkisia hankintoja sekä digitalisaation vaikutuksia kilpailuoikeuteen

Kovakantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

EU:n ja Suomen kilpailuvalvonta on kilpailuoikeuden perusteos, jossa luodaan kattava mutta tiivis ja käytännönläheinen katsaus käytännön kilpailuvalvontaan.

Kovakantinen

Teoksessa käydään kattavasti läpi kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yleiset lähtökohdat ja samalla tarkastellaan yksittäisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien vahinkojen korvaamista. Kirja onkin välttämätön apuväline kilpailunrajoitusvahinkojen korvaamiskysymysten ratkaisemiseen niin

Kovakantinen

This article-based dissertation examines how antitrust (Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union) can treat certain practices involving intellectual property rights in a way amenable to innovation.

Pehmeäkantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja laajin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja laajin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Liike-elämän sopimuksissa sovitaan usein sekä kilpailukieltovelvoitteesta että salassapitovelvoitteesta.

Kovakantinen

This volume of EU competition law materials serves both as the Materials volume of the new Seventh Edition of Bellamy & Child: European Community Law of Competition, and as a free-standing work of reference in its own right.

Pehmeäkantinen

This leading authority on EU competition law is now fully up to date for 2014 and an essential purchase for all EU competition law practitioners.

Pehmeäkantinen

This brand new updating supplement brings the main work up to date and incorporates all substantive developments since publication of the 7th edition in March 2013. It is an essential purchase for all who already own the Main Work, and maintains its currency.

Pehmeäkantinen

Fully updated in this third edition, the work includes full coverage of the latest legislation, case law and guidance, giving competition lawyers a comprehensive commentary on recent developments.

Kovakantinen

This multi-jurisdictional compliance guide offers a comprehensive and detailed multi-country review of critical antitrust compliance issues.

Kovakantinen

This work is the only bilingual (Chinese/English) compilation of all legal texts applicable to the area of competition law in China. It includes the Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China (AML) as well as all other laws that have relevant provisions.

Pehmeäkantinen

This book provides a systematic analysis of the law of sale of goods with reference to UK and Commonwealth authorities and relevant UK and EU legislation.

Kovakantinen

EU Competition Law: Text, Cases, and Materials provides a complete guide to EU competition law in a single authoritative volume.

Pehmeäkantinen

Economic analysis plays a pivotal role in competition enforcement. Integrating an economic perspective on merger control with a legal perspective throughout, this is a comprehensive reference work on merger control in the EU.

Kovakantinen

Teoksessa käydään kattavasti läpi kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yleiset lähtökohdat ja samalla tarkastellaan yksittäisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien vahinkojen korvaamista.

Kovakantinen

India, till 2002, did not have a law dealing specifically with anti-trust issues. It was in this context that a separate law dealing with competition and antitrust issues was considered necessary and the Competition Act, 2002, was passed.

Pehmeäkantinen

This is a comprehensive work for practitioners on the law of State aids in the European Union, and is accessible to practitioners who do not specialise in competition law, as well as being a reference book for competition lawyers.

Kovakantinen

In the 1970s, the Federal Trade Commission had embarked on an activist consumer protection and antitrust agenda which resulted in severe public and congressional backlash, including calls to abolish the agency.

Kovakantinen

Written by a distinguished team with extensive experience in the area, this key analytical commentary on the competition procedures of the EU provides in-depth coverage of the relevant rules.

Kovakantinen

At the heart of the European Union is the establishment of a European market grounded in the free movement of people, goods, services, and capital. The implementation of the free market has preoccupied European lawyers since the inception of the Union's predecessors.

Kovakantinen

This new edition of Trade in Goods is an authoritative work on international trade by one of the most influential scholars in the field. It provides a comprehensive and detailed analysis of every WTO agreement dealing with trade in goods.

Pehmeäkantinen

Shedding new light on the foundations of European competition law, this volume is a legal and historical study of the emerging law and its evolution through the 1980s.

Kovakantinen

The years since publication of the second edition in 2006 have seen a significant evolution in the nature of the relationship between antitrust, business tort, and unfair competition law.

Kovakantinen

For almost 40 years, Antitrust Law Developments and its annual supplements have been recognized as the single most authoritative and comprehensive set of research tools for antitrust practitioners.

Kovakantinen

The Telecom Antitrust Handbook (2d ed.) provides a comprehensive review and analysis of the application of antitrust law and principles to the communications industries, including telecom, broadband access, and video programming distribution, and is an important and useful resource for communicat

Kovakantinen

Frequently Asked Antitrust Questions is a tremendous resource for practitioners who need quick, plain language answers to questions that arise every day for every business.

Kovakantinen

The Antitrust Discovery Handbook, Third Edition, provides a comprehensive resource regarding discovery in private antitrust suits within the United States.

Kovakantinen

Teoksessa yhdistetään sopimusoikeudellinen tarkastelu sekä EU:n ja Suomen kilpailuoikeuden soveltamisen ominaispiirteet ja siksi se antaakin eväitä valmistautua ennakollisesti sopimussuhteiden hallintaan pätemättömyysseurauksen osalta.

Kovakantinen

The new edition of this eminent and authoritative work has been fully updated to encompass the major changes in substantive law, enforcement procedures and case law since the last edition in 2008.

Kovakantinen

This volume of EU competition law materials serves both as the Materials volume of the new Seventh Edition of Bellamy & Child: European Community Law of Competition, and as a free-standing work of reference in its own right.

Pehmeäkantinen

The Baseball Trust is about the origins and persistence of baseball's exemption from antitrust law, which is one of the most curious features of our legal system and also one of the most well known to sports fans.

Kovakantinen

This book provides edited selections of primary source material in the intellectual history of competition policy from Adam Smith to the present day. Chapters include classical theories of competition, the U.S.

Kovakantinen

For almost 40 years, Antitrust Law Developments and its annual supplements have been recognized as the single most authoritative and comprehensive set of research tools for antitrust practitioners.

Kovakantinen

The Antitrust Discovery Handbook, Third Edition, provides a comprehensive resource regarding discovery in private antitrust suits within the United States.

Kovakantinen

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of competition law and its interpretation in the United States covers every aspect of the subject – the various forms of restrictive agreements and abuse of dominance prohibited by law and the rule

Pehmeäkantinen

The importance of services in the EU economy has increased exponentially in the last decades as have the number and scope of EU rules, both those liberalising the provision of services and those protecting their recipients or consumers - the passengers, patients, viewers and bank depositors.

Kovakantinen

Recent years have seen the rise of EU State aid law as a crucial component of the European economic constitution. To date, however, the literature has neglected the contribution of this area of EU law to the internal market.

Kovakantinen

Virtually every business is involved in advertising and marketing in one form or another. However, advertising is subject to a complex and often daunting web of law and regulation.

Kovakantinen

Sovereign Debt Restructuring: Legal, Financial and Regulatory Aspects is a major new work addressing many of the significant issues related to the management and restructuring of sovereign debt.

Kovakantinen

Antitrust Law Developments (Seventh) is the seminal comprehensive review of federal antitrust law, with reports on current case law and administrative and legislative developments current through 2011.

Kovakantinen

The circumstances under which sellers can charge different prices to different customers, and customers can accept those prices, continue to raise serious compliance issues, and generate litigation under the federal Robinson-Patman Act, various state statutes in the United States and, increasingl

Kovakantinen

Since the publication of the first edition in 2005, questions of how to define and prove market power have continued to be at the forefront of antitrust issues considered in both merger and conduct investigations.

Kovakantinen

Market Definition in Antitrust: Issues and Case Studies provides a comprehensive analysis of the issues involved in defining markets in antitrust cases.

Kovakantinen

This book provides a review of the application of the antitrust and competition laws of nineteen leading jurisdictions around the world to common issues arising in patent, copyright and trademark licensing agreements.

Kovakantinen

Exclusions from Patentability reviews the history of the adoption of exclusions from patentability under the European Patent Convention since its first conception in 1949 through to its most recent revision.

Kovakantinen
• Concise yet covers all substantive and procedural aspects

• Section conclusions, questions and suggested discussion topics ensure the students' engagement

Kovakantinen

This is the first EU competition law treatise that fully integrates economic reasoning in its treatment of the decisional practice of the European Commission and the case-law of the European Court of Justice.

Kovakantinen