Kirjanpito ja tilintarkastus

Tule mukaan koulutuspäivään, jonka aikana perehdytään varojen siirtoverotuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutuksessa käsitellään varojen siirtoverotusta koskevaa uusinta sääntelyä, oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta.
 
Koulutuksessa perehdyt kattavasti:
 

Arvonlisäverotus 2018 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

Kovakantinen

Talousosaaja 1. Johdatus kirjanpitoon ja kannattavuuteen Digikirja (24kk)

e-julkaisu

Arvonlisäverotus 2018 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

e-julkaisu

Arvonlisäverotus 2018 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

Kovakantinen

Teos on selkeä käsikirja yhdistysten ja -säätiöiden taloudenhoitoon. Kirjassa käsitellään omina kokonaisuuksinaan:
- yhdistysten ja säätiöiden kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
- toiminnan rahoitus sekä siihen liittyvät erityispiirteet
- talousarvion laatiminen

Kovakantinen

Seminaarissa syvennytään Compliance toimintojen kannalta oleellisiin seikkoihin ja ajankohtaisiin asioihin finanssialalla! Seminaari tarjoaa tietoa ajankohtaisista aiheista sekä miten asiat käytännössä finanssitoimijoiden arjessa näyttäytyvät.

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar.

Kovakantinen

Miten arvonlisäverolain soveltamisalaa rajaava liiketoiminnan tunnusmerkistö määräytyy? Millä edellytyksin kysymys on sellaisesta ensiasunnosta, että se on varainsiirtoverovapauden piirissä?

Kovakantinen

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Kovakantinen

Now in its third edition, The Law of Private Investment Funds provides the clearest and most concise dual US/UK and pan-asset analysis available on the legal and regulatory issues that arise in connection with private investment funds.

Kovakantinen

This is the third edition of the only work to focus on the topic of legal risk, expanded in this edition to include much new material specifically on conduct risk.

Kovakantinen

This book provides a practical overview of EU taxation law and its interpretation and application by the European courts.

Kovakantinen

Finnish International Taxation is a basic work on the Finnish international tax law covering all the important questions relating to the income and wealth taxation of cross-border situations.

Kovakantinen

The 'fresh start' that is afforded individual debtors through the discharge doctrines of American bankruptcy law has, to date, defied justification by a single normative principle or theoretical paradigm.

Kovakantinen

Insolvency and the Law of Offshore Trusts is the first book to be dedicated solely to this topic. Publication is particularly timely due to the sudden changes in asset values going on around the world and the growth in interest in cross border insolvency.

Kovakantinen

Onko tuttu helvetti parempi kuin tuntematon taivas? Budjetoinnin orjuuttavasta kurjuudesta vallitsee laaja yhteinen ymmärrys. Miksi muutosta ei tapahdu, vaikka puutteet ja ongelmat tiedetään?

Kovakantinen

Verolait sisältää keskeisen voimassa olevan veroja ja verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön. Tämän lisäksi teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen kantoa, perintää ja ulosottoa sekä tullia ja sen toimintaa koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus on käytännönläheinen opas erityisesti pien- ja mikroyrityksille tilinpäätöksen tekemiseen. Tilinpäätöksen tekeminen käydään teoksessa läpi kohta kohdalta.

Kovakantinen

Palkkavuosi on käytännönläheinen palkkahallinnon oppikirja ammattikorkeakouluihin, taloushallinnon ammattitutkintoon, muuhun

e-julkaisu

Verosäädökset on verotuksen tehokas työväline: Käytännölliseen kokonaispakettiin kuuluvat kirja sekä viikoittain päivittyvä lakitietopalvelu, jonka avulla tiedot pysyvät tuoreena läpi vuoden.

Kovakantinen
Kirjanpitolaki käytännössä on kirjanpidon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon kirjanpitolain soveltamisesta käsitellen pykäläjärjestyksessä koko uudistuneen lain sekä PMA:n eli Asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esi
e-julkaisu

Oppimateriaali sisältää monipuolisen aineiston sähköisen taloushallinnon harjoitteluun: - kolmen kuukauden kirjausharjoituksen tositeaineistoineen ja välitilinpäätöksineen sekä - laajan toimittaja-, asiakas- ja tuotetietokannan, jonka varaan voi rakenta

Kovakantinen

Oppimateriaali sisältää monipuolisen aineiston sähköisen taloushallinnon harjoitteluun: - kolmen kuukauden kirjausharjoituksen tositeaineistoineen ja välitilinpäätöksineen sekä - laajan toimittaja-, asiakas- ja tuotetietokannan, jonka varaan voi rakenta

Kovakantinen

Arvonlisäverotus 2017 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

e-julkaisu

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinta.

e-julkaisu

Talousosaaja on merkonomiopintoihin suunnattu uusi taloushallinnon digitaalinen oppimateriaali, joka noudattaa uudistuvia opetussuunnitelman perusteita. Talousosaaja I sisältää kirjanpidon ja kannattavuuslaskennan perusteet. Toisessa osassa (ilm. 2018) tu

Kovakantinen

IFRS-tilinpäätöksiä on laadittu jo vuodesta 2005 lähtien, kun IFRS-tilinpäätösten laatiminen tuli pakolliseksi EU:n alueella kaikille noteeratuille yrityksille. IFRS-tilinpäätöksen laatiminen on yleistynyt myös muissa kuin noteeratuissa yrityksissä.

Pehmeäkantinen

Ratkaisuja tilinpäättäjän ongelmiin on käytännön työkalu tilinpäätöksiä tekevän ammattilaisen jokapäiväiseen käyttöön.

Kovakantinen

Sujuva verotarkastus – Opas asiakkaalle on ainutlaatuinen tietopaketti verotarkastusprosessin vaiheista erityisesti tarkastettavan näkökulmasta. Teos soveltuu työvälineeksi myös verotarkastajille.
Verotarkastukseen liittyy useita tarkastuksen kohteita askarruttavia kysymyksiä:

Kovakantinen

Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus käsittelee kansainvälisen verotuksen keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä laajasti ja monipuolisesti. Kyseessä on kansainvälisen verotuksen suomenkielisen perusteoksen kolmas painos.

Kovakantinen

Jarmo Leppiniemen ja Tapani Kykkäsen uudistettu teos on kattava johdatus kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen ja tilinpäätöksen tulkintaan.

Pehmeäkantinen
It is impossible to have a perfect or even excellent governance system from day one. Many factors can complicate the introduction of governance in the company.
Kovakantinen

Teos auttaa näkemään kirjanpidon ja verotuksen yhtymäkohdat sekä kirjanpitolain mahdollisuudet yrityksen verosuunnittelussa. Teos selvittää mm.

Kovakantinen

Kirja tarkastelee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, eri yritys- ja yhtiömuotojen kirjanpitoa sekä yrityksen tuloverotusta.

Pehmeäkantinen

Käytännön kirjanpito - Harjoituskirja sisältää 174 käytännönläheistä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan liittyvää tehtävää. Harjoitukset liittyvät Käytännön kirjanpito -teokseen ja etenevät yksittäisten liiketapahtumien kirjauksesta tilinpäätöksen laadintaan.

Pehmeäkantinen

Alansa perusteoksessa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaikutukset kirjanpitoon.

Liitteenä on kirjanpitoon liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Teoksessa on runsaasti esimerkkejä.

Pehmeäkantinen

Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös on kattava opas asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidon hoitoon sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan.

Kovakantinen

Lyhyen tähtäimen säästöjen etsiminen valtion virastojen toiminnassa ei enää riitä. Toiminnan kustannuksia on tarkasteltava monesta eri näkökulmasta ja on päästävä jatkuvaan kustannusten hallintaan. Kirja antaa käytännönläheisiä vinkkejä esimiehille ja johtajille ottaa kustannukset haltuun.

Kovakantinen

Rahoitusinstrumenttien kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittely sekä verotus ovat monimutkaisia asioita. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään eri instrumenttien luonnetta, jonka perusteella ratkeaa sen käsittely. Tämä on tärkeää myös jo harkittaessa rahoitusinstrumenttien käyttöön ottoa.

Kovakantinen

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden rakennusvaiheeseen liittyy useita yhtiöoikeudellisia, kirjanpidollisia ja verotuksellisia erityispiirteitä.

Kovakantinen

IFRS-standardien mukaisesti raportoivien yritysten määrä on lisääntynyt merkittävästi, joten IFRS-normiston osaaminen on edellytys yhä useammassa tehtävässä: entistä useampi laskentatoimen parissa työskentelevä ja yritysten talousinformaatiota käyttävä henkilö joutuu perehtymään IFRS-standardeihi

Kirjassa tarkastellaan mm. arvonlisäverotusta, poistoja, osatuloutusta, käyttöomaisuuden arvonkorotuksia, rahoitustoimen kirjauksia sekä osakeyhtiön pääoman korottamista. Lisäksi käsitellään osuuskuntien, yhdistysten ja asunto-osakeyhtiöiden kirjanpitoa.

Pehmeäkantinen

Alansa perusteoksessa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaikutukset kirjanpitoon. Liitteenä on kirjanpitoon liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Teoksessa on runsaasti esimerkkejä.

Kirja tarkastelee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, eri yritys- ja yhtiömuotojen kirjanpitoa sekä yrityksen tuloverotusta.

Kirja sisältää runsaasti yritysten kirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Tehtävissä tarkastellaan kirjanpidon erityiskysymyksiä, kuten vaihto-omaisuuden arvostuksen, osatuloutuksen, suunnitelman mukaisten poistojen ja rahoitustoimen kirjauksia.

Pehmeäkantinen

Yrityksen taloushallinto 3 on sisäisen laskennan oppimateriaali liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelmaan. Se sopii tutkinnon osaan toiminnan kannattavuuden suunnittelu.

Kovakantinen

Kirja tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvonlisäverotukseen. Siinä käsitellään menojen ja tulojen jaksottamista sekä pienen yrityksen tilinpäätöksen ja tilinpäätösraporttien laatimista.

Kovakantinen

Kirjassa esitetään nykyisen kirjanpitolain vaatimukset rakennusyrityksen tilinpäätökselle sekä lainsäädännön mukaiset tuloslaskelman, taseen ja liitetietojen pääkohdat. Lisäksi esitetään useita hyödyllisiä esimerkkejä rakennusyrityksen kirjanpidon erityisongelmista.

Taloushallinto tulee hoitaa luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Nykyaikaisin työtavoin on varmistettava, että oikeat tiedot sisältävät myyntilaskut toimitetaan asiakkaille mahdollisimman nopeasti ja ostolaskut saadaan ajoissa maksuun.

Kovakantinen

Osakeyhtiö II esittelee yhtiöiden käytössä olevat rahoitusvälineet, muutokset rahoituksessa sekä varojen jakotavat.

Kovakantinen