Jäämistö

Juridiset asiakirjamallit -kirja on käytännönläheinen ja kattava opas juridisten asiakirjojen laatimiseen. Eri oikeudenaloilta olevien asiakirjamallien lisäksi kirjasta löytyy runsaasti asiakirjojen laatimista helpottavia, tekijöiden laatimia ohjetekstejä.

Kovakantinen

Applies a practical approach to a subject which forms a large part of the work of many solicitors Provides comprehensive coverage of the substantive law, plus the practice and procedure of will drafting, probate and taxation Offers invaluable guidance for both students studying the subject at LLB

Kovakantinen

Applies a practical approach to a subject which forms a large part of the work of many solicitors Provides comprehensive coverage of the substantive law, plus the practice and procedure of will drafting, probate and taxation Offers invaluable guidance for both students studying the subject at LLB

Kovakantinen

Ideal for all students of equity and trusts law, assuming no pre-existing knowledge yet stimulating and educating students at all stages of their academic development Provides a succinct introduction to the law of equity and trusts, followed by a thorough analysis of the substantive topics with d

Kovakantinen

In the increasingly international world of family law, this book addresses what happens when multiple jurisdictions come into play in a case, and how that conflict is resolved.

Kovakantinen

Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex.

Kovakantinen

Perinnönjakopäivässä keskitytään perinnönjaon suorittamiseen ja oikeusvaikutuksiin. Lisäksi käsitellään jakajan esteellisyyteen ja esteellisyyden vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Samoin tarkastellaan jakajan toimivaltaa ja sen eroa pesänselvittäjän toimivaltaan.

Kuolinpesän osakkaan opas on kuolinpesän verotusta ja juridiikkaa käsittelevä käytännönläheinen perusteos. Se sisältää vastauksia kysymyksiin, joita kuolinpesissä yleisimmin nousee esille.

Pehmeäkantinen

Kirjassa tarkastellaan oikeutta kuolinpesässä varallisuusarvoisena omaisuutena sen omistajan, eli perillisen ja testamentinsaajan, maksuhaluttomuus- ja maksukyvyttömyystilanteissa.

Kovakantinen

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en systematisk, heltäckande och uppdaterad framställning av gällande rätt i Finland. Verket är i första hand avsett att användas som lärobok vid grundstudierna i de juridiska fakulteterna.

Kovakantinen

Suomen jäämistöoikeus II – Testamenttioikeus on systemaattinen ja ajantasainen esitys Suomen testamenttioikeudesta.

Kovakantinen

Teos on helppotajuinen ja luotettava opas, jonka avulla laadit perukirjan ilman ulkopuolista apua. Kirja tarjoaa tärkeää ja monin paikoin rahanarvoistakin tietoa kaikille perunkirjoitukseen osallistuville.

Pehmeäkantinen

Teos on tiivis, mutta kattava yleisesitys perhe- ja jäämistöoikeudesta.

Kovakantinen

Jos sairastun vakavasti tai jos en vanhana kykene ilmaisemaan tervettä tahtoani, mitkä ovat toiveeni? Minkälaista hoitoa ja hoivaa haluan? Miten haluan omaisuuttani käytettävän, ja kenen haluan päättävän asioistani?

Kovakantinen

Valtioiden rajat ovat madaltuneet ja ihmisten liikkuvuus niiden yli on lisääntynyt. Kansainvälisiin perhetilanteisiin liittyvien oikeusongelmien merkitys on sen vuoksi kasvanut.

Kovakantinen

Ennen - jälkeen - sillä välillä. Miten toimia, kun yrityksen osakas kuolee? Miten tilanteeseen voisi parhaiten varautua jo osakkaan elinaikana? Entä mitä tehdä, jos osakas on pitkään täysin toimintakyvytön?

Valtioiden rajat ovat madaltuneet ja ihmisten liikkuvuus niiden yli lisääntynyt. Kansainvälisiin perhetilanteisiin liittyvien oikeusongelmien merkitys on sen vuoksi kasvanut. Teos on systemaattinen esitys Suomen kansainvälisestä perhe-, lapsi- ja perintöoikeudesta.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat.

Kovakantinen

Ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa tarkastelun kohteena ovat jäämistösuunnittelun yksityisoikeudelliset kysymykset. Kirjassa käsitellään muun muassa jäämistösuunnitteluun liittyviä parisuhde-, lahja-, henkivakuutus- ja testamenttikysymyksiä.

Kovakantinen