Immateriaalioikeus

IT-sopimukset -koulutuksessa perehdytään IT-alan yleisimpiin sopimuksiin, niiden lähtökohtiin, osapuolten intresseihin sekä keskeisiin IT-sopimusehtoihin. Kurssilla käsitellään myös alan ajankohtaisilmiöitä, kuten ASP-toimintaa eli sovellusvuokrausta, taloudellisiin häiriötekijöihin varautumista mm. escrow-järjestelyn avulla sekä esim. NDA- eli salassapitosopimuksia.
 
Tiedon varallisuusarvon merkitys on kasvamassa ja tämän vuoksi siihen liittyvä juridiikka on myös aiempaa tärkeämpää. Tietoon liittyy tietosuojan lisäksi myös useampia muita oikeudellisia näkökulmia ja huomioitavia asioita.

EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä, hallituksen esitystä odotellaan alkuvuodesta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018. Mitä uusi lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä?

Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Työsuhteisiin liittyy myös muita erityiskysymyksiä, joista työnantaja pyrkii sopimaan jo työsopimuksen tekovaiheessa tai työsuhteen aikana.

Alma Talent Pro/Lakimiesliiton Koulutuksen perinteisessä Tavaramerkkipäivässä saat ajankohtaiskatsauksen alan lakihankkeisiin ja kuulet tuoreimmat näkökulmat tavaramerkkioikeudellisesta oikeuskäytännöstä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Päivän aikana saat myös käytännön työkaluja, joilla hallita ja ratkaista koko ajan muuttuvan toimintakentän ongelmia.

Seminaarissa keskitytään yritysten hankintatoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Päivän aikana käsitellään laajasti hankintasopimuksiin liittyviä juridisia sekä sopimusteknisiä kysymyksiä.

Liikesalaisuuksien suoja uudistuu merkittävästi! Suomeen on valmisteilla EU:n direktiivin pohjalta liikesalaisuuden suojaa koskeva erillislaki, jota koskeva esitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Liikesalaisuussääntely harmonisoituu EU:ssa ja tulee samalle tasolle muiden immateriaalioikeuksien kanssa.

Helsingin seudun kauppakamarin Project Manager -ajokortti on tarkoitettu projektinhallinnon asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää yrityksensä projektitoimintaa vaativissa ja moniosaisissa hankkeissa. Haluatko saada valmiudet toimia vastuullisena projektipäällikkönä tai projektinhallinnan menetelmien kehittäjänä? Tervetuloa koulutukseen!

Kuinka suojata tehokkaasti liikesalaisuudet? EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. Direktiivin myötä laissa muun muassa määritellään aiempaa tarkemmin, milloin liikesalaisuuden hankkiminen, käyttäminen ja ilmaiseminen on oikeudetonta. Myös siviilioikeudelliset oikeussuojakeinot paranevat.

Jewish copyright law is a rich body of jurisprudence that developed in parallel with modern copyright laws and the book privileges that preceded them. Jewish copyright law owes its origins to a reprinting ban that the Rome rabbinic court issued for three books of Hebrew grammar in 1518.

Kovakantinen

We live in an age in which expressive, informational, and technological subject matter are becoming increasingly important. Intellectual property is the primary means by which the law seeks to regulate such subject matter.

Kovakantinen

Providing analysis and interpretation on the construction of the Bermuda Form, this second edition also addresses the dispute resolution process and covers the legal and practical issues which arise in the international arbitration of large and complex disputes under it.

Kovakantinen

This, the only book in print to focus on liquidated damages and penalty clauses, analyses the common law jurisdiction to control stipulated damages clauses, and the distinction between enforceable liquidated damages clauses and unenforceable penalty clauses.

Kovakantinen

The creation of the Unified Patent Court (UPC) is the most prominent change in the European legal landscape for the last four decades. This book explains how the new system works in practice and how to make the best use of its provisions.

Kovakantinen

Many people assume that what morally justifies private ownership of property is either individual freedom or social welfare, defined in terms of maximizing personal preference-satisfaction.

Kovakantinen

Historically, likelihood of confusion has been the core infringement test for trade mark law, and it remains the most frequently applied test in infringement actions by far.

Kovakantinen

The TRIPS Agreement is the most comprehensive and influential international treaty on intellectual property rights.

Kovakantinen

This book provides a focused and detailed discussion of one specific type of intellectual property (IP) transaction: the patent and know-how licence agreement. It analyses and explains the legal and practical issues that arise when drafting, negotiating, and advising on this kind of agreement.

Kovakantinen

It is an unquestioned assumption of trade mark law that trade marks are territorial. But is territoriality relevant in a global marketplace? If trade marks are not dependent upon territoriality what are the alternative models for their protection?

Kovakantinen

Between 1964 and 1989, the US Supreme Court largely rewrote the constitutional law of the media. In doing so the Court protected virtually all materials from laws that penalized dissemination.

Kovakantinen

This book provides an analytical overview of the function and application of competition law and intellectual property (IP) law in the pharmaceutical and biotechnology sectors.

Kovakantinen

Tutkimuksessa selvitetään, mitä biometrisella tunnistamisella tarkoitetaan ja mikä näiden tunnisteiden asema on kansallisessa lainsäädännössämme. Mikä on oikeuden rooli biometrisessa tunnistamisessa?

Kovakantinen

Copyright law was once an esoteric backwater, the special province of professional authors, publishers, and entertainment companies, but it now impacts everyone who uses the Internet or consumes cultural expression on a computer, mobile phone, or personal tablet.

Kovakantinen

Copyright law was once an esoteric backwater, the special province of professional authors, publishers, and entertainment companies, but it now impacts everyone who uses the Internet or consumes cultural expression on a computer, mobile phone, or personal tablet.

Kovakantinen

This book offers a practical and comprehensive guide to using the European patent system. Focusing on both substantive law and procedure in the United Kingdom and Germany, it sets out an in-depth framework for both of these major jurisdictions in patent litigation.

Kovakantinen

The book is about overlapping intellectual property rights - patents and copyrights - in computer programs under the US and EU law including the national laws of Finland.  The focus of the study is patents in context of free and open source software (FOSS) and specifically, exhaustion of patents

Kovakantinen

Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union: Towards Postcolonial Control of Development.

Kovakantinen

Väitöskirjan tutkimuskohteena on lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajalle annettava suoja toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.

Kovakantinen

Jakamistaloudella tarkoitetaan yksinkertaistaen taloutta, jossa omistamisen asemesta tavaroita ja palveluita jaetaan tai vuokrataan. Useimmin esillä ovat kuljetuksia tarjoava palvelu Uber sekä majoituspalveluja tarjoava Airbnb, mutta jakamistalous on paljon muutakin.

Kovakantinen

Lääkelainsäädännön käsikirjaan on koottu tärkeimmät kansalliset ja ylikansalliset säädökset lääkkeiden tutkimuksesta, myyntiluvasta, valmistuksesta, maahantuonnista, tukkukaupasta, turvallisuudesta, korvausjärjestelmästä ja markkinoinnista sekä apteekkitoiminnasta.

Kovakantinen

IT-sopimukset – käytännön käsikirja käsittelee tietotekniikka-alan sopimuksia käytännönläheisesti. Teos antaa kattavan yleiskuvan IT-alan sopimuksista ja on hyödyllinen apuväline kaikille IT-alan sopimusten kanssa työskenteleville.

Kovakantinen

EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä, hallituksen esitystä odotellaan alkuvuodesta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018.

Teollinen internet on megatrendi, joka tarjoaa kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia monelle eri toimialalle. Koneiden välinen kommunikaatio mahdollistaa palveluliiketoiminnan kehittämisen uudella, globaalilla tasolla. Samalla se nostaa esiin monia juridisia kysymyksiä, joiden huomioiminen on kriittisen tärkeää palveluinnovaatioiden kannattavalle hyödyntämiselle.

Jokaisella yhtiöllä on lukuisia yrityssalaisuuksia, joiden salassa pitäminen merkitsee yhtiölle kilpailuetua. Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti yhtiöille elintärkeiden yrityssalaisuuksien tunnusmerkit ja niiden lakisääteinen suoja.

Kovakantinen

Teos on kattava esitys julkisen hallinnon uudistetuista IT-sopimusehdoista. Kirjassa käsitellään ehtojen sisältöä sekä taustoitetaan uudistuksen perusteita erityisesti rakenteen, määritelmien sekä muutettujen tai täysin uusien sopimusehtojen osalta.Kovakantinen

Brunssiseminaarissa saat monipuolisen katsauksen markkinoinnin ajankohtaisista juridisista kysymyksistä. Aamupäivän aikana käsitellään muun muassa mainonnan eettisen neuvoston, julkisen sanan neuvoston ja markkinaoikeuden uusimmat linjanvedot. Lisäksi kuulet käytännön kokemuksia markkinoinnin uusista muodoista, bloggaamisesta ja natiivimarkkinoinnista.

This article-based dissertation examines how antitrust (Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union) can treat certain practices involving intellectual property rights in a way amenable to innovation.

Pehmeäkantinen

This article-based dissertation examines the involuntary role of Internet connectivity providers in copyright enforcement in the EU, and in particular injunctions ordering user-end providers to block access to websites facilitating infringement.

Pehmeäkantinen

Ongelma–ratkaisu-menetelmä (problem-solution approach) on Euroopan patenttiviraston (EPO) kehittämä vaiheittainen malli, jonka avulla patentin keksinnöllisyyden objektiiviselle arvioimiselle on pyritty luomaan yhtenäiset kriteerit.

Pehmeäkantinen

Minkä arvoinen brändi on yritykselle? Miksi ja miten sitä kannattaa suojata?

Pehmeäkantinen

Technological development is one of the major objectives of intellectual property legislation.

Pehmeäkantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Aspects of information technology permeate every aspect of our lives. From websites such as Facebook and Twitter, to online music and shopping stores, to CCTV cameras, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day.

Pehmeäkantinen

In recent years, Intellectual Property Rights - both in the form of patents and copyrights - have expanded in their coverage, the breadth and depth of protection, and the tightness of their enforcement.

Kovakantinen

Patent Law in Global Perspective addresses critical and timely questions in patent law from a truly global perspective, with contributions from leading patent law scholars from various countries.

Kovakantinen

This book puts sampling studies on the academic map by focusing on sampling as a logic of exchange between audio-visual media.

Kovakantinen

The new edition of a well-established text, A Practical Guide to Trade Mark Law provides a comprehensive, digestible and approachable introduction to trade mark law, explaining the technicalities of the law in plain, accessible language.

Kovakantinen

This book focusses on the debates concerning aspects of intellectual property law that bear on access to medicines in a set of developing countries.

Kovakantinen

Immateriaalioikeus on yksi tärkeimmistä jälkimodernia tietoyhteiskuntaa sääntelevistä oikeudenaloista. Oikeudenalan merkitys yritysten kilpailutekijänä ja toimintaympäristön sääntelijänä on jatkuvasti kasvanut erityisesti digitalisoitumisen myötä.

Pehmeäkantinen

Ainoa suomenkielinen patenttioikeuden yleisesitys. Eturivin asiantuntijoiden kirjoittama teos antaa kattavan, mutta helppotajuisen kokonaiskuvan patenteista, patentin hakemisesta, hyödyntämisestä, suojan sisällöstä ja vaikutuksista sekä patentteihin liittyvistä riitatilanteista.

Kovakantinen

Putting Intellectual Property in its Place examines the relationship between creativity and intellectual property law on the premise that, despite concentrated critical attention devoted to IP law from academic, policy and activist quarters, its role as a determinant of creative activity is overs

Kovakantinen

Plant intellectual property law is a complex proposition which stands apart from other intellectual property endeavours, and this book seeks to elucidate on the key issues involved.

Pehmeäkantinen

Teos on kattava esitys immateriaalioikeuden koko kentästä. Kirjassa käsitellään ennen muuta tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia, patenttioikeutta sekä tavaramerkkioikeutta.

Kovakantinen

Free and Open Source Software (FOSS) is realised through legal instruments, private law agreements, licences, promises, and community norms. These private law instruments reside within a public law framework that grants exclusive and monopoly rights to creators of intellectual property.

Kovakantinen

With a particular focus on intellectual property, this work explores some of the key methodological and institutional issues affecting the development of European private law.

Kovakantinen

This book tells the story of how the notoriously protectionist American copyright law impacted transatlantic modernism by encouraging the piracy of works published abroad. From its inception in 1790, U.S.

Kovakantinen

This book provides a complete resource for undergraduate and postgraduate students of intellectual property law. The first text of its kind in the field, it combines extracts from major cases and secondary materials with critical commentary from experienced teachers in the field.

Pehmeäkantinen

Information Technology Law: The Law and Society is the ideal companion for a course of study on IT law and the ways in which it is evolving in response to rapid technological and social change.

Pehmeäkantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

Holyoak and Torremans Intellectual Property Law provides readers with a clear introduction to UK intellectual property law, whilst carefully placing the law in its global context and acknowledging the influence of EU and other international jurisdictions over its development.

Pehmeäkantinen

This book offers a comprehensive analysis of the legal issues around intangible cultural heritage (also known as traditional cultural expressions or folklore).

Kovakantinen

The Patent Cooperation Treaty (PCT) is the heart of the international patent system and should be considered in every applicants patent filing strategy.

Pehmeäkantinen

As part of its emphasis on reducing program lifecycle and reprocurement costs through increased competition, the federal government is ramping up its pursuit of intellectual property rights in items, components, and processes acquired under U.S. government contracts.

e-julkaisu

Careers in IP Law offers a day-in-the-life guide with advice from expert intellectual property practitioners. The book helps students and those who are changing careers and provides detailed information on different practice areas: patent, trademark, copyright, trade secret, and new media.

Pehmeäkantinen

Viimeisten vuosikymmenten aikana korkean teknologian aloille on syntynyt patenttitiheikköjä, joiden läpäisy edellyttää lisensiointia useiden eri patentinhaltijoiden kanssa. Tilannetta korjaamaan on syntynyt patenttipooleja.

Pehmeäkantinen

Arvostettu Business Law Forum -kirjasarja täyttää 10 vuotta! Uutuusteokseen on koottu joukko ajankohtaisia ja korkeatasoisia juridiikan artikkeleja, joita ei muualta saa. Kirjan teemat ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia sekä käytännössä että teorian kannalta

Kovakantinen

Democracy of Sound is the first book to examine music piracy in the United States from the dawn of sound recording to the rise of Napster and online file-sharing.

Kovakantinen

Intellectual Property Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

In an age where works are increasingly being used, not only as works in the traditional sense, but also as carriers of data from which information may be automatically extracted for various purposes, Borghi and Karapapa consider whether mass digitisation is consistent with existing copyright prin

Kovakantinen

Nations throughout the world receive more patent applications, grant more patents, and entertain more patent infringement lawsuits than ever before.

Pehmeäkantinen

Sivut

Tilaa syöte Immateriaalioikeus