Haku

Työturvallisuusrikokset ovat haastava rikostyyppi: työturvallisuuslainsäädäntö on laaja, ja vastuunjakosäännöt vastuutahojen välillä usein tulkinnallisia.

Tunnistatko henkiseen työsuojeluun liittyvät riskit? Miten voit varautua ennakolta?

Kovakantinen

Tunnistatko henkiseen työsuojeluun liittyvät riskit? Miten voit varautua ennakolta?

Kovakantinen

Työturvallisuusoikeus-teoksessa selvitetään käytännönläheisesti työturvallisuuslainsäädännön taustaa, soveltamisalaa, työnantajan työturvallisuusvelvoitteita ja menetelmiä niiden hoitamiseksi, työntekijän asemaa työturvallisuusasioissa, työterveyshuollon roolia osana työturvallisuutta sekä työsuo

Kovakantinen

Työturvallisuusrikokset ovat haastava rikostyyppi: työturvallisuuslainsäädäntö on laaja, ja vastuunjakosäännöt vastuutahojen välillä usein tulkinnallisia. Työturvallisuusrikokset käy läpi työturvallisuusrikosten kannalta keskeisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön.

Kovakantinen

Työturvallisuusoikeus-teoksessa selvitetään käytännönläheisesti työturvallisuuslainsäädännön taustaa, soveltamisalaa, työnantajan työturvallisuusvelvoitteita ja menetelmiä niiden hoitamiseksi, työntekijän asemaa työturvallisuusasioissa, työterveyshuollon roolia osana työturvallisuutta sekä työsuo

Kovakantinen

Työturvallisuusoikeus-teoksessa selvitetään käytännönläheisesti työturvallisuuslainsäädännön taustaa, soveltamisalaa, työnantajan työturvallisuusvelvoitteita ja menetelmiä niiden hoitamiseksi, työntekijän asemaa työturvallisuusasioissa, työterveyshuollon roolia osana työturvallisuutta sekä työsuo

Kovakantinen

Työturvallisuusrikokset ovat perinteisesti liittyneet ensisijaisesti fyysiseen työturvallisuuteen. Oikeussaleissa puidaan kuitenkin yhä enemmän esimerkiksi kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun liittyviä tapauksia.

Pehmeäkantinen

Työturvallisuusrikokset ovat perinteisesti liittyneet ensisijaisesti fyysiseen työturvallisuuteen. Oikeussaleissa puidaan kuitenkin yhä enemmän esimerkiksi kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun liittyviä tapauksia.

e-julkaisu