Haku

Ensimmäinen kattava ja kokonaisvaltainen esitys yksityisyyden suojasta Suomessa.

Kovakantinen

Kokonaisvaltainen esitys viestinnän ja informaation sääntelystä Suomessa.

Kovakantinen

"Perkeleen rosmot ja loiseläjät!" – Mitä saa sanoa ja miten?

Kovakantinen

Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. Tässä kirjassa sananvapauden kehitystä tarkastellaan aatteena ja suomalaisena perusoikeutena historialliset tekijät huomioiden. Teoksessa analysoidaan sananvapauden sääntelykeinoja ja systematisoidaan sananvapauden sääntelyä Suomessa nykyään. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva suomalaisesta sananvapaudesta ja syistä siihen, miksi Suomi on saanut useita langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauskysymyksissä.

Kovakantinen

Tietoyhteiskuntakaari muuttaa täysin sähköisen viestinnän sääntelyn Suomessa, sillä kaari yhdistää muiden muassa viestintämarkkinalain, sähköisen viestinnän tietosuojalain, verkkotunnuslain ja lain televisio- ja radiotoiminnasta.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään oikeutta julkiseen tietoon ennen kaikkea digitalisaation ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Julkista tietoa tuottavat viranomaiset ja jossain määrin myös yksityiset.

Kovakantinen

Kokonaisvaltainen esitys viestinnän ja informaation sääntelystä Suomessa.

Kovakantinen