Haku

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä, ja julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin.

Kovakantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä. Hankintakirjallisuus suunnataan kuitenkin pääsääntöisesti hankintayksiköiden tarpeita silmälläpitäen. Toki hankintasäännökset koskevat etupäässä hankintayksiköitä, mutta myös yritykset käyvät kauppaa samoilla pelisäännöillä. Tämä opas ottaa tarjoajan ja ehdokkaan näkökulman tarjouskilpailuun.

Kovakantinen