Haku

Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava ja systemaattinen käsikirja, joka kertoo, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan. Siinä selvitetään muun muassa
- tuottamusta korvausvastuun perusteena
- ankaraa vastuuta

Kovakantinen

Finsk skadeståndsrätt är en omfattande och systematisk framställning av ersättning för skador i utomobligatoriska förhållanden i Finland. Den gemensamma nordiska grunden för skadeståndsrätten gör att verket är relevant i samtliga nordiska länder.

Kovakantinen