Haku

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jonka sisältö on jokaisen työnantajan edustajan hyvä tuntea. Vaikka laki on pääosin pakottavaa oikeutta, voidaan työsopimuksella sopia toisin tietyistä laissa nimenomaisesti mainituista asioista.

Kovakantinen

Konkreettisia vinkkejä oikeudenkäyntiin ja työriitojen hoitamiseen! Työoikeusriitapäivässä asetutaan vastakkain ja argumentoidaan puolesta ja vastaan. Aiheita käsitellään työntekijä- ja työnantajapuolen sekä tuomioistuinlaitoksen edustajan näkökulmasta. Seminaarissa käydään läpi muun muassa esimerkkitapauksen pohjalle rakennetut kanne ja vastaus työriidassa.