Haku

Julkisella sektorilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa hankintansa HILMA-ilmoitusjärjestelmässä. 1.1.2017 voimaan tullut hankintalainsäädännön kokonaisuudistus muutti ilmoitusmenettelyä. Uudistuksen myötä EU-hankinnoissa otettiin käyttöön kokonaan uusia ilmoituslomakkeita.

Kovakantinen