Haku

Opetustoimen lainsäädäntö sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimeen liittyvän lainsäädännön. Teoksessa on myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Verolait-kirja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sisältää verolainsäädännön aina ajantasaisena.

Pehmeäkantinen

Teokseen on koottu keskeisiä säädöksiä siviili-, rikos- ja prosessioikeudesta. Lisäksi mukana on lainsäädäntöä, joka koskee yritystoimintaa, liikennettä, ympäristöä ja työoikeutta. Kirja sopii hyvin muun muassa asianajajille, tuomareille, opiskelijoille ja muille lakitietoa tarvitseville.

Kovakantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Suomen Laki cd-rom sisältää ajantasaisena Suomessa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja keskeisen Euroopan unionin lainsäädännön sekä lakien esitöitä ja oikeuskäytäntöä:

e-julkaisu

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Verolait-kirja julkaistaan kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen painos ilmestyy keväällä ja toinen syksyllä.

Pehmeäkantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on lisäksi kirjanpitoon, verojen ulosottoon sekä hallintolainkäyttöön ja -toimintaan liittyviä säädöksiä.

Kovakantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on lisäksi kirjanpitoon, verojen ulosottoon sekä hallintolainkäyttöön ja -toimintaan liittyviä säädöksiä.

Kovakantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on lisäksi kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Verolait-kirja julkaistaan kaksi kertaa vuodessa; ensimmäinen painos ilmestyy keväällä ja toinen syksyllä.

Pehmeäkantinen

Verolait cd-rom sisältää kattavasti verotusta koskevan kansallisen lainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä.

e-julkaisu