Haku

Julkisen sektorin hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Julkiset hankinnat - käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa.
 
Pehmeäkantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä. Hankintakirjallisuus suunnataan kuitenkin pääsääntöisesti hankintayksiköiden tarpeita silmälläpitäen. Toki hankintasäännökset koskevat etupäässä hankintayksiköitä, mutta myös yritykset käyvät kauppaa samoilla pelisäännöillä. Tämä opas ottaa tarjoajan ja ehdokkaan näkökulman tarjouskilpailuun.

Kovakantinen