Haku

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa?

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit ovat muuttumassa. Nyt systematisoidaan esitutkintaa ja pakkokeinoja sääntelevää normistoa entistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Kovakantinen

Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä.

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on otettu myös rikostutkinnan tarpeet.

Kovakantinen