Haku

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jonka sisältö on jokaisen työnantajan edustajan hyvä tuntea. Vaikka laki on pääosin pakottavaa oikeutta, voidaan työsopimuksella sopia toisin tietyistä laissa nimenomaisesti mainituista asioista.

Kovakantinen

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille.

Kovakantinen

Yhteistoimintalaki käytännönläheisesti -kirja on kattava ja looginen esitys yt-lain työnantajille asettamista vaatimuksista. Kirjassa käydään läpi kaikki yhteistoimintamenettelyä edellyttävät tilanteet.

Pehmeäkantinen

Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella.

Pehmeäkantinen

Vuosilomalaki on muuttunut. Muutokset koskevat mm. loman siirtämisoikeutta työntekijän sairastuessa loman aikana sekä lomapalkan laskemista tilanteessa, jossa työntekijä siirtyy kokoaikatyöstä osa-aikaiseksi esimerkiksi osa-aikaeläkkeelle tai osittaiselle hoitovapaalle.

Pehmeäkantinen

Suositun kirjan uudistettu painos, jossa on huomioitu ajantasaisin lainsäädäntö.

Kovakantinen