Haku

Kirja on 2015 voimaan tulleen säätiölain kommentaari. Siinä käsitellään kattavasti koko uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely ja ehtokäytäntö.

Kovakantinen

Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä.

Kovakantinen

Vuonna 2010 uudistettu asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa keinoja parantaa asumisen laatua ja turvallisuutta tavoilla, jotka eivät ole olleet mahdollisia tai yleisesti tunnettuja vanhoissa taloyhtiöissä.

Kovakantinen