Haku

Den nya patientsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 januari 2011, innebär många nyheter och lyfter fram olika aspekter på patientsäkerheten. Där ställs krav på vårdgivarna att bedriva ett systematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete.

Kovakantinen