Haku

I verket behandlas två centrala delar av straffrätten. För det första redogörs för innehållet i straffrättens allmänna läror. Med detta avses främst brottsbegreppet som anger de allmänna villkoren för att ett brott skall anses ha blivit begånget.

Pehmeäkantinen

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

e-julkaisu

Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

e-julkaisu

Todistelu – Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

Kovakantinen

Prosessioikeus-teoksessa siviili- ja rikosprosessioikeus käsitellään selkeästi ja systemaattisesti. Teos on ammattilaisen työväline rikos- ja riita-asian käsittely-, ratkaisu- ja menettelysäännösten soveltamisessa.

Kovakantinen

Allmän straffrätt, som nu utkommer i fjärde upplagan, innehåller en genomgång av de finska reglerna om straffrättens allmänna läror. Detta betyder i första hand de allmänna förutsättningarna för att ett brott skall anses föreligga (brottsförutsättningarna). Till dessa hör bl.a.

Pehmeäkantinen

Teos on tiivis ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

Kovakantinen

Arbetets kärna utgörs av redogörelsen för brottmålsrättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisningen. Ändringssökandet, dvs.

Pehmeäkantinen

Tutkimuksessa käytiin läpi kaikki vuonna 2007 poliisin tietoon tulleet ja syyteharkintaan edenneet tuhotyöt, törkeät vahingonteot ja petokset, jotka liittyivät tulenkäyttöön.

Kovakantinen

Teos on tiivis ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

Kovakantinen