Haku

Professori Erkki J. Hollo on suomalaisen ympäristöoikeuden tärkein kehittäjä. Juhlakirja on läpileikkaus hänen runsaasta ja ansiokkaasta kirjallisesta tuotannostaan. Edelleen aktiivisesti kirjoittavan Hollon kirjallinen tuotanto sisältää tähän asti toistasataa artikkelia.

Kovakantinen

Vesioikeus on selkeä perusteos, joka käy läpi vesilain periaatteet ja pureutuu myös muutamiin erityiskysymyksiin. Uuden vesilain valmistelutyössä mukana ollut emeritusprofessori Erkki J. Hollo on ympäristöoikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Kovakantinen

Odotettu kommentaari vesilaista!

Vesioikeus on uudistunutta vesilainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti kuvaava perusteos.

Ympäristövahinkojen jälkikäteinen korvaaminen vahingonkärsijöille on tullut sääntelyn piiriin sen vuoksi, että monet, etenkin teolliseen toimintaan ja liikenteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat piileviä ja hitaasti eteneviä, usein ne myös ovat peräisin erilaisista lähteistä.

Kovakantinen