Haku

Tietosuoja on murroksessa. Henkilötietoja käsitellään lähes joka organisaatiossa. Asiakasrekisterien käsittely on sähköistettyä ja niiden koot kasvavat.

Pehmeäkantinen

Tietosuojavastaavan käsikirja 2 perehdyttää julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria koskeviin olennaisiin tietosuojakysymyksiin, joita määrittävät monet lakisääteiset velvoitteet.

Pehmeäkantinen

Suomessa ollaan parhaillaan siirtymässä valtakunnallisiin, keskitettyihin henkilörekistereihin (Kelan Reseptikeskus, sähköinen lääkemääräys ja vuonna 2014 sähköinen potilastiedon arkisto). Muutos saa aikaan sen, että tietosuojariskit lisääntyvät.

Pehmeäkantinen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Organisaatioiden on sitä ennen päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä, minkä vuoksi valmistautuminen on syytä aloittaa nyt.

Kovakantinen