Etsi ajankohtaista kirjallisuutta tarpeeseesi:

 

Sivuston sisältö päivitetty 4.12.2017

Juridiikan tuore kirjallisuus ja koulutustilaisuudet koottuna yhdelle sivustolle.

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Professori, senaattori ja Suomen rikosoikeuden uudistaja Karl Gustaf Ehrströmin elämä ja tuotanto

Kovakantinen

Finnish International Taxation is a basic work on the Finnish international tax law covering all the important questions relating to the income and wealth taxation of cross-border situations.

Kovakantinen

Copyright law was once an esoteric backwater, the special province of professional authors, publishers, and entertainment companies, but it now impacts everyone who uses the Internet or consumes cultural expression on a computer, mobile phone, or personal tablet.

Kovakantinen

Copyright law was once an esoteric backwater, the special province of professional authors, publishers, and entertainment companies, but it now impacts everyone who uses the Internet or consumes cultural expression on a computer, mobile phone, or personal tablet.

Kovakantinen

The first edition of The Hague Convention on International Child Abduction was recognized by the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in the key judgement Mozes v. Mozes as 'the leading treatise on the Convention'.

Kovakantinen

Anti-Monopoly Law and Practice in China was the first treatise on the China Anti-Monopoly Law (AML), and remains the most comprehensive work on this legislation.

Kovakantinen

The 'fresh start' that is afforded individual debtors through the discharge doctrines of American bankruptcy law has, to date, defied justification by a single normative principle or theoretical paradigm.

Kovakantinen

This book offers a practical and comprehensive guide to using the European patent system. Focusing on both substantive law and procedure in the United Kingdom and Germany, it sets out an in-depth framework for both of these major jurisdictions in patent litigation.

Kovakantinen

The common law began as England's national system of adjudication for correcting wrongs, protecting rights, and enforcing due administration of government in the Royal courts.

Kovakantinen

There are today some 60 million people who have fled their homes because of persecution and conflict. This is the highest number ever recorded. These people suffer exile that will likely last for years and even whole lifetimes-both present and future.

Kovakantinen

There are today some 60 million people who have fled their homes because of persecution and conflict. This is the highest number ever recorded. These people suffer exile that will likely last for years and even whole lifetimes-both present and future.

Kovakantinen

As the EU's fundamental rights regime reaches maturity, this book offers the first full-length overview of the historical development and current role of fundamental rights in the law and policy of the European Union.

Kovakantinen

As the EU's fundamental rights regime reaches maturity, this book offers the first full-length overview of the historical development and current role of fundamental rights in the law and policy of the European Union.

Kovakantinen

Insolvency and the Law of Offshore Trusts is the first book to be dedicated solely to this topic. Publication is particularly timely due to the sudden changes in asset values going on around the world and the growth in interest in cross border insolvency.

Kovakantinen

This book offers a comprehensive study of the content and scope of individual criminal liability for aggression under international law, from the end of World War I to the 2010 Review Conference which, after entry into force, will see aggression come within the ICC's jurisdiction in 2017.

Kovakantinen

This book provides a detailed guide to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The convention is one of the principal human rights treaties adopted by the United Nations and has been described as an "International Bill of Rights for women".

Kovakantinen

This book argues that the international community confers legitmacy upon the hegemonic use of force, even if the intervention is prima face illegal under international law.

Kovakantinen

This book examines the extent to which, and the ways in which, regulatory barriers to trade in banking services can be liberalized under the General Agreement on Trade in Services (GATS) of the World Trade Organization (WTO).

Kovakantinen

Forests are central to international security, peace, and justice, as they provide livelihoods for millions of impoverished people in developing countries.

Kovakantinen

This book concerns a topic of increasing importance in international dispute settlement: the principles according to which an international tribunal with a limited jurisdiction may apply 'law' other than the law specific to its jurisdiction when resolving a dispute.

Kovakantinen

The law of neutrality - the corpus of legal rules regulating the relationship between belligerents and States taking no part in hostilities - assumed its modern form in a world in which the waging of war was unconstrained.

Kovakantinen

Are human rights and Islamic law compatible? Can Muslim States comply with international human rights law whilst adhering to Islamic law?

Kovakantinen

The fully revised and updated new edition of this authoritative work provides a clear and detailed analysis of the institutions and procedures for the settlement of international disputes.

Kovakantinen

Friendship is one of our most important social institutions. It is the not only the salve for personal loneliness and isolation; it is the glue that binds society together.

Kovakantinen

Väitöskirjan tutkimuskohteena on lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (22.12.1978/1061) yleislausekkeen perusteella elinkeinonharjoittajalle annettava suoja toisen elinkeinonharjoittajan sopimatonta jäljittelyä vastaan immateriaalisen yksinoikeuden ulkopuolisessa tilanteessa.

Kovakantinen

Intellectual Property, Developing Countries and the Law and Policy of the European Union: Towards Postcolonial Control of Development.

Kovakantinen

The book is about overlapping intellectual property rights - patents and copyrights - in computer programs under the US and EU law including the national laws of Finland.  The focus of the study is patents in context of free and open source software (FOSS) and specifically, exhaustion of patents

Kovakantinen

Lasten ja nuorten urheiluun liittyy paljon oikeudellisia kysymyksiä, joista väitellään välillä kiihkeästi kenttien reunoilla ja urheiluhallien kahvioissa. Toimiiko joukkue periaatteella "kaikki pelaa" vai "kaikki maksaa, parhaat pelaa"?

Pehmeäkantinen

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Organisaatioiden on sitä ennen päivitettävä henkilötietojen käsittelykäytäntönsä, minkä vuoksi valmistautuminen on syytä aloittaa nyt.

Kovakantinen

Julkisella sektorilla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa hankintansa HILMA-ilmoitusjärjestelmässä. 1.1.2017 voimaan tullut hankintalainsäädännön kokonaisuudistus muutti ilmoitusmenettelyä. Uudistuksen myötä EU-hankinnoissa otettiin käyttöön kokonaan uusia ilmoituslomakkeita.

Kovakantinen

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistukset koskevat muun muassa uutta neuvottelumenettelyä, innovaatiokumppanuutta, sähköisiä hankintamenettelyjä sekä puitejärjestelyjä.

Kovakantinen

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg.

Kovakantinen

Professori Tuula Linna on arvostettuna lainvalmistelijana ja tieteenharjoittajana vaikuttanut useilla eri oikeudenaloilla syvällisesti suomalaisen oikeustieteen ja lainsäädännön kehitykseen.

Kovakantinen

Onko tuttu helvetti parempi kuin tuntematon taivas? Budjetoinnin orjuuttavasta kurjuudesta vallitsee laaja yhteinen ymmärrys. Miksi muutosta ei tapahdu, vaikka puutteet ja ongelmat tiedetään?

Kovakantinen

Verolait sisältää keskeisen voimassa olevan veroja ja verotusmenettelyä koskevan lainsäädännön. Tämän lisäksi teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen kantoa, perintää ja ulosottoa sekä tullia ja sen toimintaa koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat.

Kovakantinen

Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus on käytännönläheinen opas erityisesti pien- ja mikroyrityksille tilinpäätöksen tekemiseen. Tilinpäätöksen tekeminen käydään teoksessa läpi kohta kohdalta.

Kovakantinen

Miten vajaakykyisyyttä voi ennakoida?
Miten ikääntynyt pääsee asumispalvelujen piiriin?
Mikä on vanhuksen asema terveydenhuollossa?

Kovakantinen
Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset.
Pehmeäkantinen
Lain mukaan työpaikalla on pidettävä nähtävänä työntekijöiden oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseksi annetut säädökset. Työelämän lait -kirja sisältää kaikki työpaikalla nähtävillä pidettävät säädökset sekä muut työelämän tärkeimmät säädökset.
 
Kovakantinen

Palkkavuosi on käytännönläheinen palkkahallinnon oppikirja ammattikorkeakouluihin, taloushallinnon ammattitutkintoon, muuhun

e-julkaisu

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Tieliikenteen käsikirja on perusteellinen hakuteos liikennesäädösten yksityiskohdista ja niiden tulkinnasta. Vuosittain ilmestyvä teos sisältää tieliikennettä koskevan lainsäädännön kommTieliikenteen käsikirja on perusteellinen hakuteos liikennesäädösten yksityiskohdista ja niiden tulkinnasta.

Kovakantinen
Tieliikenne 2017 -teos on kattava tieliikenteen lainsäädännön tietopaketti, joka sisältää kaikki merkittävät tieliikenteeseen, kuljetuksiin, ajoneuvoihin ja niiden rekisteröintiin, verotukseen, liikennevahinkoihin ja liikennerikkomuksiin liittyvät säädökset ajantasaistettuna.
Pehmeäkantinen
Tietosuoja -videokoulutus on noin 20 minuutin mittainen videokoulutus, joka perehdyttää HR:n ja yritysten ylimmän johdon edustajat työelämän tietosuojan periaatteisiin.
 
e-julkaisu

Työoikeuden videokoulutussarja esimiehille ja HR:lle perehdyttää työoikeuden kulmakiviin selkeästi, käytännönläheisesti ja helppotajuisesti. Videokoulutussarjan avulla otat työlainsäädännön periaatteet nopeasti haltuun! Videokoulutussarja koostuu kymmene

e-julkaisu

Vesiliikenteen säädökset 2017 on markkinoiden ainoa vesiliikenteen säännökset kattavasti sisältävä teos. Kirja sisältää yleiset kaikkia vesilläliikkujia ja aluksia koskevat määräykset sekä vesikulkuväyliä ja niillä liikkumista sekä kalastusta koskevat määräykset.

Pehmeäkantinen
Urheilu ja toimivat markkinat käsittelee kokonaisvaltaisesti kilpailuoikeudellisen sääntelyn soveltamista urheilussa ja sen käytännön toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.
 
e-julkaisu

Kiinteistönmuodostamislaki-teoksessa käsitellään kiinteistönmuodostamisen peruskäsitteet ja periaatteet, kiinteistönmuodostamistoimenpiteet, kiinteistöjärjestelyt, kiinteistönmääritystoimitukset, oikeudenkäynti ja muut oikaisukeinot kiinteistönmuodostamisasioissa sekä kiinteistörekisteri.

e-julkaisu
Jokaisen esimiehen perusteos kuvaa tiiviisti keskeiset työsuhteen elinkaareen liittyvät työsuhdeasiat alkaen rekrytoinnista aina työsuhteen päättämiseen. Työsuhdejuridiikan perusteiden lisäksi kirja kuvaa suomalaisen työmarkkinajärjestelmän ja yhteistoimintamenettelyn periaatteet.
e-julkaisu
Julkisen sektorin hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Julkiset hankinnat - käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa.
 
Pehmeäkantinen
Oikeudella on tärkeä merkitys nykyajan yhteiskunnassa. Lakimies, oikeus, yhteiskunta on käytännönläheinen ja selkeä perusteos oikeuden toiminnasta Suomessa.
Kovakantinen

Esimiehen työsuhdeopas vastaa esimiesten yleisiin ja haastaviin kysymyksiin käytännönläheisesti. Suositun teoksen 5., uudistettu painos!

Pehmeäkantinen

Työpaikan lakikirja 2017 tarjoaa ajantasaisen ja kattavan tietopaketin työsuhteeseen, työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvistä asioista. 

Pehmeäkantinen

Verosäädökset on verotuksen tehokas työväline: Käytännölliseen kokonaispakettiin kuuluvat kirja sekä viikoittain päivittyvä lakitietopalvelu, jonka avulla tiedot pysyvät tuoreena läpi vuoden.

Kovakantinen
Oikeustaloustieteen perusteet -kirjassa tarjotaan kokonaisvaltainen ja ajantasainen katsaus oikeuden ja talouden väliseen vuorovaikutussuhteeseen, toisien sanoen taloudellistuvaan oikeuteen ja oikeudellistuvaan talouteen.
e-julkaisu
Häirintä ja syrjintä työpaikalla - ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja selvittäminen -kirja pureutuu työpaikkahäirintään ja työpaikkakiusaamiseen ilmiönä ja sen tunnistamiseen.
 
e-julkaisu

Teos on selkeästi kirjoitettu opas työsuhteen osapuolilta edellytetyistä pelisäännöistä työsuhteen koko keston ajalta.

e-julkaisu

Teos antaa jäsennellyn yleiskuvan hallintolain sisällöstä sekä julkisuusperiaatteen soveltamisesta ja oikeusturvan perusteista hallinnossa.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Keskeiset rikokset -teos on kattava ja analyyttinen esitys keskeisistä rikoksista ja niiden rikosoikeudellisista ongelmista.

e-julkaisu
Ensimmäinen, ajantasainen kokonaisesitys 1.9.2014 voimaan tulleesta ympäristönsuojelulaista! Käsikirja käsittelee ympäristönsuojelua koskevia lainsäädäntöjä sekä niiden suhdetta muuhun lainsäädäntöön.
 
e-julkaisu
Yrityksen sisäinen valvonta -teos kuvaa käytännönläheisesti ja kokonaisvaltaisesti, miten organisaatio voi rakentaa sisäisestä valvonnasta itselleen merkityksellisen ja sopivan kokonaisuuden.
e-julkaisu

EU-oikeuden perusteita -teos tarjoaa analyyttisen ja ajantas

e-julkaisu
Sairauspoissaolot-teos käsittelee oikeudellisesta näkökulmasta sairauspoissaolojen hallintaa esimiehen keinoin ja antaa vastauksia käytännön ongelmiin.
e-julkaisu

Tilaa nyt ennakkoon! Milloin opettaja voi takavarikoida oppilaan kännykän tai kieltää tätä juomasta energiajuomaa tunnilla? Miten kannattaa toimia tarkastettaessa oppilaan tavarat? Miten opettaja voi viestiä eteenpäin oppilasta koskevista huolistaan rikk

Kovakantinen
Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen -teos on jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.
 
e-julkaisu
Kirjanpitolaki käytännössä on kirjanpidon ammattilaisten käyttöön tarkoitettu käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon kirjanpitolain soveltamisesta käsitellen pykäläjärjestyksessä koko uudistuneen lain sekä PMA:n eli Asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esi
e-julkaisu

Riita-asian hoitaminen asiakkaan vastaanottamisesta käräjäoikeuden tuomioon on kuin pitkänmatkan juoksu verryttelystä maaliin. Asianajon taito on käytännön opas hyvistä asianajokäytännöistä siviiliriidoissa, joissa sovinto on sallittu.

e-julkaisu

Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein resurssi ja voimavara seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Siksi henkilöstöstä huolehtiminen ja hyvä henkilöstöhallinto ovat seurakunnan työssä avainasemassa.

Kovakantinen

Sivut